PROIECT CONCURS INTERJUDEȚEAN „VALORI CULTURALE EUROPENE”

Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez” a organizat cea de a treia ediție a proiectului „Valori culturale europene”, de data aceasta înscris în Lista activităților educative regionale și interjudețene din anul 2020, la poziția 374.

Pornind de la ideea de a încuraja elevii să utilizeze dobândirea de informaţii teoretice şi practice interdisciplinare din domeniile turism, limba română, limbi străine, geografie şi istorie, cu scopul dezvoltării aptitudinilor şi abilităţilor de care au nevoie în contextul societăţii contemporane aflate   într-o continuă schimbare, ce necesită adaptarea la nou şi înţelegerea unui volum mare de informaţii din domenii variate, această ediție a concursului s-a adresat inițial elevilor învăţământului liceal din municipiul Bucureşti și județele Ilfov, Giurgiu, Prahova, Argeș, Teleorman, Călărași, Ialomița, Dâmbovița.

Au fost parteneri în cadrul acestui proiect 24 de școli din 12 județe:

-Liceul Teoretic „Ion Barbu” Pitești și Liceul Tehnologic Costești (județul Argeș);

-Liceul „Radu Petrescu” Prundu Bârgăului (județul Bistrița-Năsăud);

-Colegiul Național „Neagoe Basarab” Oltenița (județul Călărași);

-Liceul Teoretic „G.E.Palade” Constanța și Liceul Teoretic „Decebal” Constanța (județul Constanța);

-Liceul Teoretic „Iancu C. Vissarion” Titu (județul Dâmbovița);

-Liceul Tehnologic „Horia Vintilă” Segarcea (județul Dolj);

-Colegiul Economic „Hermes” Petroșani și Liceul Tehnologic „Grigore Moisil” Deva (județul Hunedoara);

-Liceul Tehnologic Agricol „Alexiu Berinde” Seini (județul Maramureș);

-Colegiul „Ion Kalinderu” Bușteni și Liceul Tehnologic Energetic Câmpina (județul Prahova);

-Centrul Școlar de Educație Incluzivă Suceava (județul Suceava);

-Liceul „Constantin Brâncoveanu” Horezu (județul Vâlcea);

-Colegiul Național „Ion Neculce”, Colegiul Național „Sfântul Sava”, Colegiul Economic „C.C. Kirițescu”, Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi”, Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară „Dumitru Moţoc”, Clubul Copiilor Sector 6, Liceul Teoretic „Ștefan Odobleja”, Liceul Tehnologic „Sfântul Antim Ivireanu” și Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez” (municipiul București).

La cele 5 secțiuni ale proiectului (creaţie plastică „Împreună în Europa”, eseuri „Valsând cu Dunărea prin Europa”, fotografie „Magia Europei”, colaje, afişe sau postere „Obiceiuri şi tradiţii europene”, prezentări PowerPoint „Călători prin Europa”) au participat 157 elevi cu 198 de lucrări.

Juriul a fost compus din reprezentanți ai organizațiilor partenere implicate în proiectul nostru, care ne-au sprijinit și de această dată la evaluarea lucrărilor:

1.S.C. EDITURA EVENIMENTUL ȘI CAPITAL S.R.L.;

2.UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN BUCUREŞTI; 3.ASOCIAȚIA ROI;

4.CENTRUL DE INFORMARE EUROPE DIRECT BUCUREȘTI;

5.FUNDAȚIA DREPTUL LA EDUCAȚIE;

6.CONSILIUL REPREZENTATIV AL PĂRINŢILOR DIN COLEGIUL TEHNOLOGIC „GRIGORE CERCHEZ” BUCUREŞTI.

Și au avut de lucru membrii juriului, având în vedere numărul mare de participanți și de lucrări înscrise la concurs:

A.Concurs de creaţie plastică „Împreună în Europa”

Lucrări = 33

Număr elevi = 30

Număr școli participante = 8

Număr profesori coordonatori = 12

B.Concurs de eseuri „Valsând cu Dunărea prin Europa”

Lucrări = 21

Număr elevi = 20

Număr școli participante = 8                                                          

Număr profesori coordonatori = 12

C.Concurs de fotografie „Magia Europei”

Lucrări = 106

Număr elevi = 62

Număr școli participante = 12

Număr profesori coordonatori = 18

D.Concurs de colaje, afişe sau postere „Obiceiuri şi tradiţii europene”

Lucrări = 25

Număr elevi = 30

Număr școli participante = 6

Număr profesori coordonatori = 10

E.Concurs de prezentări PowerPoint „Călători prin Europa”

Lucrări = 13

Număr elevi = 15

Număr școli participante = 5

Număr profesori coordonatori = 7

CONCURSUL MUNICIPAL „ȘTIINȚĂ ȘI CULTURĂ ÎN SOCIETATEA MODERNĂ”, ediția 1 (înscris în CAEM 2020, domeniul A11, poziția 16)

Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez” organizează Concursul Municipal „Știință și cultură în societatea modernă”.

SECŢIUNI:

A.Concurs de eseuri „Povești interesante despre oameni și locuri din Bucureștiul de ieri și azi” – participare indirectă – martie 2020;

B.Concurs de afişe „Am drepturi și responsabilități!” – participare on-line – aprilie 2020;

C.Concurs de postere „Călătorie cu marii exploratori ai lumii” – participare indirectă – mai 2020;

D.Concurs de prezentări PowerPoint „Oameni de știință din România modernă” – participare directă – 4 iunie 2020.

CONDIŢII DE PARTICIPARE:

Înscrierea participanților poate fi făcută, pe baza acordului de parteneriat și a fișei de înscriere, ce vor fi trimise în format electronic, pânǎ pe data de 16 martie 2020,la adresa de e-mail:  valoriculturale@yahoo.com

Secțiunea A: Concurs de eseuri „Povești interesante despre oameni și locuri din Bucureștiul de ieri și azi”

Participarea este indirectă. Realizarea eseurilor se va desfăşura în unităţile şcolare implicate, sub îndrumarea profesorilor coordonatori, în luna martie 2020. Vor fi trimise în format electronic, pânǎ pe data de 31 martie 2020, la adresa de e-mail valoriculturale@yahoo.com. Elevii vor realiza descrierea unei personalități (din domeniul cultural sau științific) sau a unui loc (muzeu, teatru, monument etc) din București, ce a contribuit la evoluția societății. Vor fi respectate următoarele cerinţe: redactare în limba română, format A4, în Word, spaţiere la 1,5 rânduri, font Times New Roman, mărime 12 şi diacritice. Titlul lucrării va fi centrat, scris cu Times New Roman bold. Sub titlu, în partea dreaptă, se va specifica numele şi prenumele autorului, clasa, unitatea şcolară, numele şi prenumele profesorului coordonator. Fiecare lucrare va cuprinde 1-2 pagini şi va avea un singur autor.

Secțiunea B: Concurs de afişe „Am drepturi și responsabilități!”

Participarea este on-line. Lucrările vor fi trimise în format jpg, denumit cu numele și prenumele elevului, unitatea şcolară, până pe data de 27 aprilie 2020, pe adresa de e-mail valoriculturale@yahoo.com. Afișele trebuie să reflecte tema, referindu-se la drepturile și responsabilitățile cetățenilor. Vor fi realizate pe calculator, în format A4, în partea de jos fiind scrise următoarele informații: titlul lucrării, numele și prenumele elevului, clasa, unitatea şcolară, numele şi prenumele profesorului coordonator. Fiecare lucrare va avea un singur autor. Nu vor fi acceptate afișe care conțin forme de violență sau au caracter ofensator, abuziv, indecent, calomniator sau obscen. Afișele vor fi postate pe site-ul www.grigorecerchez.ro, unde se va crea un sistem de vot, sistem care va conta în proporţie de 50% în evaluarea finală.

Secțiunea C: Concurs de postere „Călătorie cu marii exploratori ai lumii”

Participarea este indirectă. Lucrările vor fi trimise pe adresa Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez” Bucureşti, Calea Şerban Vodă, nr. 280, sector 5, cod poştal 040219 sau vor fi aduse personal la secretariatul unităţii, până pe data de 18 mai 2020. Tema concursului face referire la călătoriile și exploratorii din perioada marilor descoperiri geografice. Posterele vor fi realizate în format A3 sau A4, având scris în partea de jos titlul lucrării, numele şi prenumele autorului, clasa, unitatea şcolară, numele şi prenumele profesorului coordonator. Fiecare lucrare va avea un singur autor.

Secțiunea D: Concurs de prezentări PowerPoint „Oameni de știință din România modernă”

Participarea este directă, lucrările fiind prezentate în cadrul activităţii din data de 4 iunie 2020, la Centrul European Cultural și de Tineret pentru UNESCO „Nicolae Bălcescu”, str. 11 iunie, nr. 44, sector 4, București. Prezentările vor fi trimise în format electronic, pânǎ pe data de 29 mai 2020,  la adresa de e-mail: valoriculturale@yahoo.com. Se vor referi la oameni de știință din România, care au contribuit la dezvoltarea tuturor domeniilor societății. Prezentările PowerPoint vor conţine maxim 15 slide-uri. Primul slide va conține informații referitoare la titlul lucrării, numele şi prenumele autorului, clasa, unitatea şcolară, numele profesorului coordonator. Pe ultimul slide se va consemna bibliografia. Lucrările pot avea un singur autor.

Informații suplimentare pot fi obținute de la prof. Andora-Evelina Simina.

CONCURSUL INTERJUDEȚEAN VALORI CULTURALE EUROPENE (înscris în Lista activităților educative regionale și interjudețene din anul 2020, la poziția 374)

Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez” organizează Concursul interjudețean „Valori culturale europene”.

SECŢIUNI:

A.Concurs de creaţie plastică „Împreună în Europa” – participare indirectă – martie 2020;

B.Concurs de eseuri „Valsând cu Dunărea prin Europa”- participare indirectă – martie 2020;

C.Concurs de fotografie „Magia Europei” – participare on-line – aprilie 2020;

D.Concurs de colaje, afişe sau postere „Obiceiuri şi tradiţii europene” – participare indirectă – aprilie 2020;

E.Concurs de prezentări PowerPoint „Călători prin Europa” – participare directă – 8 mai 2020;

Atelierul pentru cadre didactice „Turism, cultură și tradiții în județul meu” – participare directă – 8 mai 2020.

CONDIŢII DE PARTICIPARE:

-Acordul de parteneriat (scanat) și fișele de înscriere vor fi trimise în format electronic, pânǎ pe data de 28.02.2020,la adresa de e-mail:  valoriculturale@yahoo.com.

-Lucrările plastice se vor încadra în tema „Împreună în Europa”, vor fi realizate în format A4, prin orice tehnică de lucru și vor fi însoţite de câteva date referenţiale consemnate cu majuscule pe o etichetă lipită în colţul din dreapta jos: titlul lucrării, numele şi prenumele autorului, unitatea şcolară, clasa, numele şi prenumele profesorului coordonator. Vor fi trimise pe adresa Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez”, Bucureşti, Calea Şerban Vodă, nr. 280, sector 5, cod poştal 040219 sau vor fi aduse personal la secretariatul unităţii, până pe data de 20.03.2020.

-Eseurile vor fi redactate în limba română, format A4, în Word, spaţiere la 1,5 rânduri, folosind font Times New Roman, mărime 12 şi diacritice. Vor conţine numele şi prenumele autorului, numele şi prenumele profesorului coordonator, unitatea şcolară, clasa. Fiecare lucrare va cuprinde 1-2 pagini şi va avea un singur autor. Vor fi trimise în format electronic, pânǎ pe data de 20.03.2020,la adresa de e-mail: valoriculturale@yahoo.com.

-Fotografiile (portret, peisaj, natură statică, instantaneu) vor fi realizate color. Nu se admit fotografiile preluate de pe internet. Titlul lucrării, numele, prenumele elevului, unitatea şcolară, clasa, numele şi prenumele profesorului coordonator vor fi completate în fişa de înscriere, care va fi trimisă o dată cu fotografia. Lucrările fotografice vor fi trimise, în format jpg, denumit cu numele, prenumele elevului, unitatea şcolară, până pe data de 03.04.2020, pe adresa de e-mail a concursului: valoriculturale@yahoo.com.  

-Colajele, afişele sau posterele, în format A3 sau A4, vor fi însoţite de câteva date referenţiale consemnate cu majuscule pe o etichetă lipită în colţul din dreapta jos: titlul lucrării, numele şi prenumele autorului, unitatea şcolară, clasa, numele şi prenumele profesorului coordonator. Vor fi trimise pe adresa Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez” Bucureşti, Calea Şerban Vodă, nr. 280, sector 5, cod poştal 040219 sau vor fi aduse personal la secretariatul unităţii, până pe data de 30.04.2020

-Prezentările PowerPoint vor conţine maxim 15 slide-uri care să prezinte titlul lucrării, numele şi prenumele autorului/autorilor şi profesorului coordonator, unitatea şcolară, clasa, descrierea obiectivului turistic geografic sau istoric din Europa, bibliografia. Descrierea se va face în limba engleză sau în limba franceză. Lucrările pot avea unul sau mai mulţi autori şi vor fi prezentate în cadrul activităţii, pe data de 8 mai 2020, desfășurată la OK CENTER. Vor fi trimise în format electronic, pânǎ pe data de 05.05.2020,la adresa de e-mail: valoriculturale@yahoo.com.

-Pentru cadrele didactice este organizat atelierul „Turism, cultură și tradiții în județul meu” cu participare directă, pe data de 8 mai 2020, la OK CENTER. Vor fi realizate prezentări PowerPoint pe această temă, ce vor conține maxim 20 slide-uri care să prezinte titlul lucrării, numele şi prenumele autorului/autorilor, unitatea şcolară, informații despre obiective turistice, obiceiuri și tradiții din județ. Înscrierea pentru participarea la atelier se va face, pe adresa de e-mail: valoriculturale@yahoo.com, prin fișa de înscriere ce va fi trimisă până pe data de 30.04.2020.

Informații pot fi obținute de la prof. Andora-Evelina Simina

PROIECT MUNCIPAL „VALORI CULTURALE EUROPENE”, ediţia nr. 2, înscris în CAEM 2019, la domeniul A2, poziția 6

Vineri, 10 mai 2019, s-a încheiat Proiectul muncipal „Valori culturale europene”, ediţia nr. 2, înscris în C.A.E.M. 2019, la domeniul A2, poziția 6, organizat de Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez” Bucureşti. Ultima secțiune, prezentarea gastronomică „Preparate europene”, precum și festivitatea de premiere au avut loc la Restaurantul „Pescăruș” din Parcul Herăstrău.

La cele șase secțiuni ale proiectului au participat, cu 422 de lucrări, 214 elevi de la 16 licee bucureștene, coordonați de 46 profesori.

Juriul concursului, alcătuit din 25 membri, a fost format din reprezentanți ai partenerilor noștri din proiect:

1.S.C. EDITURA EVENIMENTUL ȘI CAPITAL S.R.L.

2.UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN BUCUREŞTI

3.CENTRUL DE INFORMARE EUROPE DIRECT BUCUREȘTI

4.ASOCIAȚIA ȘCOALA DE VALORI

5.ASOCIAȚIA ROI

6.CITY GRILL GROUP

7.CONSILIUL REPREZENTATIV AL PĂRINŢILOR DIN COLEGIUL TEHNOLOGIC „GRIGORE CERCHEZ” BUCUREŞTI

Vom prezenta pe rând fiecare secțiune:

CONCURSUL DE CREAŢIE PLASTICĂ „ÎMPREUNĂ ÎN EUROPA”

Lucrări = 36

Număr elevi = 37

Număr școli participante = 11

Număr profesori coordonatori = 18

Juriul a acordat note în funcție de următoarele criterii:

-respectarea temei;

-creativitatea şi originalitatea;

-impresia artistică;

-calitatea tehnică a creaţiei.

Premiile au fost obținute de:

PREMIUL  I – PATRAULEA SILVIA, Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza”

PREMIUL  II – KHALID FATIMA, Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza”

PREMIUL  III – PURCEL ALINA, Colegiul Economic „Costin C. Kirițescu”

MENȚIUNE – IVAN-NEDELCU NICOLETA, Colegiul Tehnic Mecanic „Grivița”

MENȚIUNE – TOCANĂ ȘTEFANIA, Colegiul Tehnic Mecanic „Grivița”

CONCURSUL DE ESEURI „VALSÂND CU DUNĂREA PRIN EUROPA”

Lucrări = 32

Număr elevi = 32

Număr școli participante = 11                                                            

Număr profesori coordonatori = 17

Juriul a acordat note în funcție de următoarele criterii:

-respectarea temei;

-respectarea cerinţelor de redactare;

-creativitatea;

-stilul şi originalitatea în abordarea temei respective;

-corectitudinea exprimării gramaticale.

Premiile au fost obținute de:

PREMIUL  I – MARIN NICOLETA, Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza”

PREMIUL  II – VASILE EDUARD, Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez”

PREMIUL  III – CARP ANA-MIRUNA, Colegiul Național „Sf. Sava”  

MENȚIUNE – TITIRIȘCĂ RALUCA-ANDREEA, Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza”

MENȚIUNE – BRATU NICOLETA-ALEXANDRA, Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară „Dumitru Moțoc”

CONCURSUL DE FOTOGRAFIE „MAGIA EUROPEI”

Lucrări = 270

Număr elevi = 62

Număr școli participante = 10

Număr profesori coordonatori = 15

Juriul a acordat note în funcție de următoarele criterii:

-respectarea temelor;

-gradul de originalitate;

-calitatea tehnică de fotografiere;

-mesajul artistic.

Premiile au fost obținute de:

PREMIUL  I – MARIN NICOLETA, Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza”

PREMIUL  II – UDILĂ PETRIȘOR, Colegiul Tehnic Mecanic „Grivița”

PREMIUL  III – MATEESCU ANDREEA, Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza”

MENȚIUNE – CATRINA GIULIANA, Liceul Teoretic „Ștefan Odobleja”

MENȚIUNE – LICA RAREȘ, Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza”

CONCURSUL DE COLAJE, AFIŞE SAU POSTERE „OBICEIURI ŞI TRADIŢII EUROPENE”

Lucrări = 26

Număr elevi = 27

Număr școli participante = 5

Număr profesori coordonatori = 7

Juriul a acordat note în funcție de următoarele criterii:

-concepte şi idei abordate;

-originalitatea lucrării;

-varietatea tehnicilor folosite;

-creativitatea;

-gradul de dificultate;

-claritatea mesajului.

Premiile au fost obținute de:

PREMIUL  I – ROȘCA GENOVEVA, Liceul Teoretic „Ștefan Odobleja”

PREMIUL  II – LAVRIC ANDREI, Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez”

PREMIUL  III – PINTEA MIHAI, Liceul Teoretic „Ștefan Odobleja”  

MENȚIUNE – FLOREA ANA-MARIA, Liceul Teoretic „Ștefan Odobleja”

MENȚIUNE – STOIAN ȘTEFANIA, Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez”

CONCURSUL DE PREZENTĂRI POWERPOINT „CĂLĂTORI PRIN EUROPA”

Lucrări = 10

Număr elevi = 11

Număr școli participante = 3

Număr profesori coordonatori = 3

Juriul a acordat note în funcție de următoarele criterii:

-calitatea redactării lucrării în PowerPoint;

-încadrarea în numărul de slide-uri cerute şi respectarea cerinţelor;

-redactarea corectă a bibliografiei;

-originalitatea;

-corectitudinea ştiinţifică.

Premiile au fost obținute de:

PREMIUL  I – DOBRE BEATRICE-ELENA, Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez”

PREMIUL  II – DĂBÂCAN CRISTINA, CATRINA GIULIANA ROBERTA, Liceul Teoretic „Ștefan Odobleja”

PREMIUL  III – VASILE ANTONIO-EDUARD, Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez”

MENȚIUNE – CRISTEA MATEI, Clubul Copiilor Sector 6

MENȚIUNE – IURCU ANDREEA-CĂTĂLINA, Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez”

PREZENTAREA GASTRONOMICĂ „PREPARATE EUROPENE”

Preparate = 48

Număr elevi = 45

Număr școli participante = 6

Număr profesori coordonatori = 10

Colegiul Național „Sf. Sava”  

Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza”

Liceul Teoretic „Ștefan Odobleja”

Colegiul Tehnic Mecanic „Grivița”

Liceul Tehnologic „Sf. Antim Ivireanu”

Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez”

MULȚUMIM JURIULUI pentru răbdare și pentru efortul depus la notarea celor 422 creații !

MULȚUMIM PRIMĂRIEI SECTORULUI 5 pentru premii, dar și pentru sprijinul constant acordat activităților Colegiului Tehnologic „Grigore Cerchez” !

MULȚUMIM S.C. EDITURA EVENIMENTUL ȘI CAPITAL S.R.L. pentru promovarea proiectului !

Puteți urmări, dacă doriți…

MULȚUMIM PENTRU MINUNATA GĂZDUIRE RESTAURANTULUI „PESCĂRUȘ” !

MULȚUMIM TUTUROR PARTICIPANȚILOR !

PROIECT MUNICIPAL „VALORI CULTURALE EUROPENE”

Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez” Bucureşti organizează Proiectul municipal „Valori culturale europene”, ediţia nr. 2, înscris în C.A.E.M. 2019, la domeniul A2, poziția 6.

Acest proiect a pornit de la ideea de a încuraja elevii să utilizeze dobândirea de informaţii teoretice şi practice interdisciplinare din domeniile turism, gastronomie, limba română, limbi străine, geografie şi istorie, pentru dezvoltarea aptitudinilor şi abilităţilor practice de care au nevoie în contextul societăţii contemporane aflate într-o continuă schimbare, ce necesită adaptarea la nou şi înţelegerea unui volum mare de informaţii din domenii variate.

Diversitatea culturală, care include tradiţiile, turismul, obiceiurile, indică identitatea proprie a popoarelor europene. Armonizarea diferitelor culturi implică, în primul rând, cunoaşterea şi respectarea lor, dar şi conştientizarea fenomenului de interdependenţă europeană.

Proiectul „Valori culturale europene” urmăreşte ridicarea nivelului cultural şi intelectual al elevilor, conştientizarea valorilor culturale europene, promovarea conceptului de cetăţenie europeană şi formarea de atitudini sociale în acest scop. Elevii vor dobândi conştiinţa valorilor culturale pe care le deţine comunitatea în care trăiesc şi vor învăţa că aceste valori culturale trebuie incluse în cultura europeană.

Parteneri sunt:

1.INSPECTORATUL ȘCOLAR AL SECTORULUI 5

2.PRIMĂRIA SECTORULUI 5, DIRECȚIA GENERALĂ EDUCAȚIE ȘI CARIERĂ, DIRECȚIA DE ÎNVĂȚĂMÂNT, TINERET ȘI SPORT, SERVICIUL ADMINISTRARE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT

3.S.C. EDITURA EVENIMENTUL ȘI CAPITAL S.R.L.

4.ASOCIAȚIA ROI

5.CENTRUL DE INFORMARE EUROPE DIRECT BUCUREȘTI

6.CONSILIUL REPREZENTATIV AL PĂRINŢILOR DIN COLEGIUL TEHNOLOGIC „GRIGORE CERCHEZ” BUCUREŞTI

7.CITY GRILL GROUP

8.UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN BUCUREŞTI

Sunt înscrise 17 unități școlare:

  1. Colegiul Național „Ion Neculce”

  2. Colegiul Național „Sf. Sava”

  3. Colegiul Național de Muzică „George Enescu”

  4.Colegiul Economic „Costin C. Kirițescu”

  5. Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” 

  6. Colegiul Tehnic „Mihai Bravu”

  7. Colegiul Tehnic Energetic

  8. Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară „Dumitru Moțoc”

  9. Colegiul Tehnic Mecanic „Grivița”

10. Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez”

11. Clubul Copiilor Sector 6

12. Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza”

13. Liceul Teoretic „Nichita Stănescu”

14. Liceul Teoretic „Ștefan Odobleja”

15. Liceul Tehnologic „Dacia”

16. Liceul Tehnologic „Dimitrie Gusti” 

17. Liceul Tehnologic „Sf. Antim Ivireanu”

Activităţile desfășurate sunt:

A.Concurs de creaţie plastică „Împreună în Europa”.

B.Concurs de eseuri „Valsând cu Dunărea prin Europa”.

C.Concurs de fotografie „Magia Europei”.

D.Concurs de colaje, afişe sau postere „Obiceiuri şi tradiţii europene”.

E.Concurs de prezentări PowerPoint „Călători prin Europa”.

F.Prezentare gastronomică „Preparate europene”.

Vă prezentăm expoziția de desene și promitem să vă ținem la curent cu desfășurarea proiectului.

PROIECT MUNICIPAL „VALORI CULTURALE EUROPENE”

Miercuri, 9 mai 2018, s-a încheiat proiectul „Valori culturale europene”, concurs înscris în Calendarul activităților educative municipale 2018, la domeniul A2, poziția 24 și organizat de Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez” București în perioada ianuarie-iunie 2018.

Concursul s-a desfăşurat etapizat și a fost compus din următoarele secţiuni:

A.Concurs de prezentări PowerPoint „Călători prin Europa”-participare directă;

B.Prezentare gastronomică „Preparate europene”-participare directă;

C.Concurs de fotografie „Magia Europei”-participare on-line;

D.Concurs de colaje, afişe sau postere „Obiceiuri şi tradiţii europene”-participare indirectă;

E.Concurs de eseuri „Valsând cu Dunărea prin Europa”-participare indirectă;

F.Concurs de creaţie plastică „Împreună în Europa”-participare indirectă.

A început, în luna martie, cu secțiunile de creație plastică și eseuri. În aprilie au urmat cele de fotografie și colaje, afișe sau postere. S-a încheiat, în luna mai, cu secțiunile de prezentări PowerPoint și de prezentare gastronomică.

Concursul s-a adresat elevilor din învăţământul liceal din municipiul Bucureşti, având drept scop valorizarea cunoştinţelor despre rolul şi importanţa diferitelor culturi ale popoarelor europene, dezvoltarea competenţelor de comunicare şi socializare, stimularea creativităţii, devoltarea gândirii analitice şi sintetice.

Echipa care a realizat acest proiect a fost formată din:

Prof. Crăciun Adi-Nicoleta, director

Prof. Ticulescu Despina-Catrinel, director adjunct

Prof. Simina Andora-Evelina, coordonatorul comisiei proiecte educative

Prof. Nedelea Nicoleta-Doina

Prof. Stan Vasilica

Prof. Petre Daniela

Prof. Florea Mihaela

Prof. Stănescu Cristina

Prof. Ion Carmen-Mihaela

Prof. Rădoi Eugenia

Prof. Adîr Ancuţa

Ing. Muntean Constantin-inginer sistem

Elevii  Mocanu Diana – clasa a XII-a A; Haliandrou Eleni – clasa a XII-a B; Andrei Adriana – clasa a XI-a B; Stoica Andreea – clasa a XI-a B; Nedeluş Cristina – clasa a XI-a D; Lifu Cosmin – clasa a XII-a A; Chiriţă Adrian – clasa a X-a D.

Partenerii noștri, care au asigurat jurizarea celor 195 de lucrări (creații plastice, eseuri, postere, fotografii, prezentări sau preparate) înscrise la cele șase secțiuni, au fost:

Ministerul Educației Naționale – prof. NAGHI Elisabeta Ana

Primăria Sectorului 5 – Dir. MILITARU Raluca

Centrul de Informare „Europe Direct” – expert informare și comunicare MIRESCU Livia

Asociația Ecologică „Turism Verde” – președinte ŞERBAN Constantin

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN BUCUREŞTI – Facultatea de Management, Inginerie Economică în Agricultură și Dezvoltare Rurală

Prof. univ. dr. TUDOR Valentina-Constanţa

Prof. univ. dr. DINU Toma Adrian

Lect. univ. dr. SOARE Elena

Șef lucrări dr. ȘTEFAN Petrică

Șef lucrări dr. BUZATU Cristiana-Silvia

Șef lucrări dr. IOVA Radu-Andrei

Șef lucrări dr. MICU Marius-Mihai

Șef lucrări dr. BĂLAN Aurelia-Vasilica

Șef lucrări dr. SMEDESCU Dragoș-Ion

Șef lucrări dr. STOICEA Paula

Asistent dr. VÎNTU Cătălin-Răzvan

Asistent dr. CIOCAN Horia

GRUPUL CITY GRILL (City Grill, City Cafe, Trattoria Buongiorno, Hanu Berarilor Interbelic, Caru cu bere, Pescăruș, Hanu lui Manuc) – Dir. Resurse Umane CRISTEAN Cristi

Consiliului reprezentativ al părinților din Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez” – doamna IONIŢĂ Ana și domnul SIMION Alexandru

S-au înscris ca participanți, prin completarea acordurilor de parteneriat, 15 unități școlare din municipiul București:

1.Colegiul Național „Gheorghe Lazăr”

2.Colegiul Tehnic „Dinicu Golescu”

3.Colegiul Tehnic Mecanic „Grivița”

4.Colegiul Tehnic „Iuliu Maniu”

5.Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară „Dumitru Moțoc”

6.Colegiul Tehnic „Miron Nicolescu”

7.Colegiul Tehnic „Anghel Saligny”

8.Clubul Copiilor Sector 6

9.Liceul Teoretic „Dimitrie Bolintineanu”

10.Liceul Teoretic ,,Benjamin Franklin”

11.Liceul Teoretic „Nichita Stănescu”

12.Liceul Teoretic „Alexandru Vlahuță”

13.Liceul Tehnologic „Sf. Antim Ivireanu”

14.Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși”

15.Liceul Tehnologic „Elie Radu

La cele șase secțiuni ale concursului au participat un număr de 76 de profesori și 180 de elevi.

Premiile au fost asigurate de Primăria Sectorului 5. Mulțumim pentru sprijin!

Îi mulțumim domnului primar Daniel Florea pentru că a reușit să își facă timp să participe la festivitatea noastră de premiere. Sperăm că premiile primite și acordarea lor de către primarul sectorului au oferit o motivație suplimentară pentru participarea elevilor la viitoarele proiecte educative.

Și acum…. să facem descrierea fiecărei secțiuni.

Primele secțiuni desfășurate, în luna martie, au fost concursul de creaţie plastică „Împreună în Europa” și concursul de eseuri „Valsând cu Dunărea prin Europa”.

Vă prezentăm tabelul cu cei 18 participanți, care au realizat 21 de lucrări pentru secțiunea creaţie plastică „Împreună în Europa”.

Criteriile de evaluare au fost:

-respectarea temei;

-creativitatea şi originalitatea;

-impresia artistică;

-calitatea tehnică a creaţiei.

Premiile au fost obținute de următorii elevi:

PREMIUL I

CUCUTEANU CĂTĂLIN – COLEGIUL TEHNIC „ANGHEL SALIGNY”

PREMIUL II

PĂSĂRELU ANDREEA – COLEGIUL TEHNOLOGIC „GRIGORE CERCHEZ”

PREMIUL III

SANDU ANGHEL – COLEGIUL TEHNIC „MIRON NICOLESCU”

MENȚIUNE

STOIAN ANDREEA DENISA – COLEGIUL TEHNIC „MIRON NICOLESCU”

BEBU ANA – COLEGIUL TEHNIC „ANGHEL SALIGNY”

Cele 21 de creații plastice fac parte din expoziția realizată la etajul I.

La secțiunea eseuri „Valsând cu Dunărea prin Europa” s-au înscris 27 de elevi.

Criteriile de evaluare au fost:

-respectarea temei;

-respectarea cerinţelor de redactare;

-stilul şi originalitatea în abordarea temei respective;

-corectitudinea exprimării gramaticale.

Premiile au fost obținute de următorii elevi:

PREMIUL I

PREDA LAURENȚIU – COLEGIUL TEHNOLOGIC „GRIGORE CERCHEZ”

PREMIUL II

CIUFU VALENTINA – COLEGIUL TEHNOLOGIC „GRIGORE CERCHEZ”

PREMIUL III

ANTON ANA MARIA – COLEGIUL TEHNOLOGIC „GRIGORE CERCHEZ”

MENȚIUNE 

ION ANA MARIA – COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ „DUMITRU MOȚOC”

BUTNARU GABRIELA – COLEGIUL TEHNOLOGIC „GRIGORE CERCHEZ”

În luna aprilie s-au desfășurat concursul de fotografie „Magia Europei” și concursul de colaje, afişe sau postere „Obiceiuri şi tradiţii europene”.

Vă prezentăm tabelul cu cei 40 de elevi care au participat cu 60 de fotografii la concursul de fotografie „Magia Europei”.

Criteriile de evaluare au fost:

-respectarea temelor;

-gradul de originalitate şi creativitate;

-calitatea tehnică de fotografiere;

-mesajul artistic.

Fotografiile, în format jpg, au fost postate pe site-ul www.grigorecerchez.ro unde s-a creat un sistem de vot, sistem care a contat în proporţie de 50% în evaluarea finală.

Premiile au fost obținute de următorii elevi:

PREMIUL I

ION MARIAN – COLEGIUL TEHNIC MECANIC „GRIVIȚA”

PREMIUL II

MOCANU CRISANTI – LICEUL TEORETIC „NICHITA STĂNESCU”

PREMIUL III

RĂDOI ANGELA – COLEGIUL TEHNOLOGIC „GRIGORE CERCHEZ”

MENȚIUNE

COMAN GEANINA – Clubul Copiilor sector 6

IONESCU DAVID – Clubul Copiilor sector 6

La secțiunea colaje, afişe sau postere „Obiceiuri şi tradiţii europene” au participat 16 elevi cu 14 lucrări.

Criteriile de evaluare au fost:

-conceptele şi ideile abordate;

-originalitatea lucrării;

-varietatea tehnicilor folosite;

-creativitatea;

-gradul de dificultate;

-claritatea mesajului.

Premiile au fost obținute de următorii elevi:

PREMIUL I

MIHALACHE ANDREEA, NIȚĂ IZABELA – COLEGIUL TEHNIC MECANIC „GRIVIȚA”

PREMIUL II

VLAD GEORGIANA – COLEGIUL TEHNOLOGIC „GRIGORE CERCHEZ”

PREMIUL III

MILITARU COSMIN – CLUBUL COPIILOR SECTOR 6

MENȚIUNE

PÎRLEA ANDREI – COLEGIUL TEHNOLOGIC „GRIGORE CERCHEZ”

MIU RALUCA – COLEGIUL TEHNOLOGIC „GRIGORE CERCHEZ”

Toate lucrările realizate de participanți pot fi admirate la expoziția de la etajul I.

Ultimele două secțiuni au fost concursul de prezentări PowerPoint „Călători prin Europa” și prezentarea gastronomică „Preparate europene”.

La secțiunea de prezentări PowerPoint „Călători prin Europa” s-au înscris 34 de elevi care au realizat 28 de prezentări.

Criteriile de evaluare au fost:

-calitatea redactării lucrării în PowerPoint;

-încadrarea în numărul de slide-uri cerute şi respectarea cerinţelor;

-redactarea corectă a bibliografiei;

-originalitatea;

-corectitudinea ştiinţifică.

Premiile au fost obținute de următorii elevi:

PREMIUL I

PREDUȘ JESICA – COLEGIUL TEHNOLOGIC „GRIGORE CERCHEZ”

PREMIUL II

VOICULESCU ANDRA și CONSTANTIN DENISA – LICEUL TEHNOLOGIC „SF. ANTIM IVIREANU”

PREMIUL III

APOSTOL CĂTĂLIN – COLEGIUL TEHNOLOGIC „GRIGORE CERCHEZ”

MENȚIUNE

VIȘAN GABRIELA – COLEGIUL TEHNOLOGIC „GRIGORE CERCHEZ”

PENG ASIANA – COLEGIUL TEHNIC „ANGHEL SALIGNY”

Pe data de 9 mai a avut loc secțiunea  prezentare gastronomică „Preparate europene” la care au participat 45 de elevi cu preparate precum: plăcintă cu mere, cremșnit, chec, pizza armenească, tarte cu fructe, negresă, tiramisu, salam de biscuiți, albă ca zăpada, paste, chiftele, spaghete, fructe de mare, biscuiți etc.

Criteriile de evaluare a preparatelor au fost:

-respectarea temei;

-aspectul preparatului;

-gradul de dificultate al reţetei;

-prezentarea preparatului;

-realizarea decoraţiunilor gastronomice.

Premiile au fost obținute de următorii elevi:

PREMIUL I

IANA MARIA TEODORA – COLEGIUL TEHNOLOGIC „GRIGORE CERCHEZ”

PREMIUL II

FRONEA DENISA – COLEGIUL TEHNOLOGIC „GRIGORE CERCHEZ”

PREMIUL III

NEDELCU ALEXANDRA – LICEUL TEHNOLOGIC „SF. ANTIM IVIREANU”

MENȚIUNE

IONIȚĂ PETRICĂ – COLEGIUL TEHNOLOGIC „GRIGORE CERCHEZ”

BADEA ANDREEA – COLEGIUL TEHNIC „DINICU GOLESCU”

 

CONCURS MUNICIPAL „VALORI CULTURALE EUROPENE”

Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez” Bucureşti  organizează, în perioada martie-mai 2018, CONCURSUL MUNICIPAL „VALORI CULTURALE EUROPENE” (inclus în Calendarul Activităţilor Educative Municipale-2018).

Concursul se adresează elevilor din învăţământul liceal din municipiul Bucureşti, având ca obiective:

-aprecierea valorilor diferitelor culturi, contribuind la buna înţelegere a popoarelor europene;

-formarea elevilor în spiritul cetăţeniei europene;

-transferul informaţional între elevi;

-stimularea creativităţii, sensibilităţii, gustului estetic, iniţiativei, voinţei şi atenţiei;

-dezvoltarea deprinderilor de a lucra în echipă, competenţelor digitale şi a abilităţii de comunicare orală şi în scris, de formulare şi susţinere a unui punct de vedere;

-stimularea cooperării între şcoli în vederea asigurării calităţii în educaţie.

Secţiunile concursului sunt:

A.Concurs de prezentări PowerPoint „Călători prin Europa” / participare directă (9 mai 2018)

B.Prezentare gastronomică „Preparate europene” / participare directă (9 mai 2018)

C.Concurs de fotografie „Magia Europei” /               participare on-line (aprilie)

D.Concurs de colaje, afişe sau postere „Obiceiuri şi tradiţii europene” / participare indirectă (aprilie)

E.Concurs de eseuri „Valsând cu Dunărea prin Europa” / participare indirectă (martie)

F.Concurs de creaţie plastică „Împreună în Europa” / participare indirectă (martie)

Profesorii care doresc să ne devină parteneri la acest concurs pot solicita acordul de parteneriat, regulamentul concursului și fișele de înscriere la adresa de e-mail: valoriculturale@yahoo.com

-Prezentările PowerPoint vor conţine maxim 15 slide-uri care să prezinte titlul lucrării, numele şi prenumele autorului/autorilor şi profesorului coordonator, unitatea şcolară, clasa, descrierea obiectivului turistic geografic sau istoric din Europa, bibliografie. Descrierea se va face în limba engleză sau în limba franceză. Lucrările pot avea unul sau mai mulţi autori şi vor fi prezentate în cadrul activităţii, pe data de 9 mai 2018. Vor fi trimise în format electronic, pânǎ pe data de 03.05.2018, la adresa de e-mail: valoriculturale@yahoo.com

-Preparatele din ţările Uniunii Europene vor fi aduse la Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez” pe data de 9 mai 2018, până la ora 1000. Vor fi însoţite de o etichetă cu numele preparatului, numele şi prenumele elevului, unitatea şcolară, clasa, numele şi prenumele profesorului coordonator. În cadrul activităţii, elevii vor prezenta modul de preparare.

-Fotografiile (portret, peisaj, natură statică, instantaneu) vor fi realizate color. Nu se admit fotografiile preluate de pe internet. Titlul lucrării, numele, prenumele elevului, unitatea şcolară, clasa, numele şi prenumele profesorului coordonator vor fi completate în fişa de înscriere. Lucrările fotografice vor fi trimise, în format jpg, denumit cu numele, prenumele elevului, unitatea şcolară, până pe data de 23.04.2018, pe adresa de e-mail a concursului: valoriculturale@yahoo.com.

-Colajele, afişele sau posterele, în format A3 sau A4, vor fi însoţite de câteva date referenţiale consemnate cu majuscule pe o etichetă lipită în colţul din dreapta jos: titlul lucrării, numele şi prenumele autorului, unitatea şcolară, clasa, numele şi prenumele profesorului coordonator. Vor fi trimise pe adresa Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez” Bucureşti, Calea Şerban Vodă, nr. 280, sector 5, cod poştal 040219, până pe data de 23.04.2018.

-Eseurile vor fi redactate în limba română, format A4, în Word, spaţiere la 1,5 rânduri, folosind font Times New Roman, mărime 12 şi diacritice. Vor conţine numele şi prenumele autorului, numele şi prenumele profesorului coordonator, unitatea şcolară, clasa. Fiecare lucrare va cuprinde 1-2 pagini şi va avea un singur autor. Vor fi trimise în format electronic, pânǎ pe data de 22.03.2018, la adresa de email: valoriculturale@yahoo.com

-Lucrările plastice se vor încadra în tema „Împreună în Europa”, vor fi realizate în format A4, prin orice tehnică de lucru și vor fi însoţite de câteva date referenţiale consemnate cu majuscule pe o etichetă lipită în colţul din dreapta jos: titlul lucrării, numele şi prenumele autorului, unitatea şcolară, clasa, numele şi prenumele profesorului coordonator. Vor fi trimise pe adresa Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez”, Bucureşti, Calea Şerban Vodă, nr. 280, sector 5, cod poştal 040219, până pe data de 22.03.2018.

Criteriile de evaluare a lucrărilor sunt:

Secţiunea de prezentări PowerPoint:

-calitatea redactării lucrării în PowerPoint;

-încadrarea în numărul de slide-uri cerute şi respectarea cerinţelor;

-redactarea corectă a bibliografiei;

-originalitatea;

-corectitudinea ştiinţifică.

Secţiunea de gastronomie:

-respectarea temei;

-aspectul preparatului;

-gradul de dificultate al reţetei;

-prezentarea preparatului;

-realizarea decoraţiunilor gastronomice.

Secţiunea fotografie:

-respectarea temelor;

-gradul de originalitate şi creativitate;

-calitatea tehnică de fotografiere;

-mesajul artistic;

-fotografiile, în format jpg, vor fi postate pe site-ul www.grigorecerchez.ro unde se va crea un sistem de vot, sistem care va conta în proporţie de 50% în evaluarea finală.

Secţiunea colaj, afiş sau poster:

-concepte şi idei abordate;

-originalitatea lucrării;

-varietatea tehnicilor folosite;

-creativitatea;

-gradul de dificultate;

-claritatea mesajului.

Secţiunea de eseuri:

-respectarea temei;

-respectarea cerinţelor de redactare;

-stilul şi originalitatea în abordarea temei respective;

-corectitudinea exprimării gramaticale.

Secţiunea de creaţie plastică:

-respectarea temei;

-creativitatea şi originalitatea;

-impresia artistică;

-calitatea tehnică a creaţiei.

PROIECT LOCAL „VALORI CULTURALE ROMÂNEȘTI”

 

 

 

 

Marți, 5 decembrie 2017, la Colegiul Tehnologic „Grigore Cherchez” s-a desfășurat proiectul local „Valori culturale românești”. Au răspuns invitației noastre profesorii și elevii Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară „Dumitru Moțoc”. Împreună am participat la cele 4 secțiuni ale proiectului:

1. Concurs de prezentări PowerPoint „La drum, prin România”.

2. Prezentare gastronomică „Fii român, fii dulce!”

3. Concurs de eseuri „Ce înseamnă să fii român?”

4. Concurs de creație plastică „Tradiții românești”.

Au fost înscrise în concurs 22 de prezentări PowerPoint, 16 prăjituri, 12 eseuri și 24 de creații plastice.

Vom prezenta fiecare secțiune a proiectului, dar nu înainte de a mulțumi membrilor juriului pentru efortul depus:

Doamna directoare, CRĂCIUN ADI-NICOLETA – președinta juriului

CENTRUL DE INFORMARE EUROPE DIRECT BUCUREȘTI

ASOCIAŢIA ECOLOGICĂ TURISM VERDE

CONSILIUL REPREZENTATIV AL PĂRINŢILOR DIN COLEGIUL TEHNOLOGIC „GRIGORE CERCHEZ”

CRITERII DE EVALUARE:

Secţiunea de prezentări PowerPoint

-calitatea redactării lucrării în PowerPoint;

-încadrarea în numărul de slide-uri cerute şi respectarea cerinţelor;

-redactarea corectă a bibliografiei;

-originalitatea;

-corectitudinea ştiinţifică.

 

Secţiunea de gastronomie

-respectarea temei;

-aspectul preparatului;

-gradul de dificultate al reţetei;

-prezentarea preparatului;

-realizarea decoraţiunilor gastronomice.

 

Secţiunea de eseuri

-respectarea temei;

-respectarea cerinţelor de redactare;

-stilul şi originalitatea în abordarea temei respective;

-corectitudinea exprimării gramaticale.

 

Secţiunea de creaţie plastică

-respectarea temei;

-creativitatea şi originalitatea;

-impresia artistică;

-calitatea tehnică a creaţiei.

 

Echipa de proiect, care a făcut posibilă această frumoasă activitate, a fost formată din:

Prof. Crăciun Adi-Nicoleta, director

Prof. Ticulescu Despina-Catrinel, director adjunct

Prof. Simina Andora-Evelina, coordonatorul comisiei proiecte educative

Prof. Nedelea Nicoleta-Doina

Prof. Petre Daniela

Prof. Stan Vasilica

Prof. Florea Mihaela

Prof. Stănescu Cristina

Prof. Ion Carmen-Mihaela

Prof. Rădoi Eugenia

Ing. Muntean Constantin-inginer sistem

 

SECȚIUNEA PREZENTĂRI POWERPOINT „LA DRUM, PRIN ROMÂNIA”

La secțiunea de prezentări PowerPoint „La drum, prin România” au concurat elevii Colegiului Tehnologic „Grigore Cerchez”. Prezentările au fost realizate în limba franceză și limba engleză. La concurs au participat 13 prezentări în limba franceză și 9 în limba engleză.

Doamna profesoară Stănescu Cristina a coordonat toate cele 13 prezentări în limba franceză, care au fost realizate de elevii Boicu Mihaela, Bărbău Alexandru și Marian Mario din clasa a XI-a B  („L’Athénée Roumain”), Dumitru Daniel, Alexandru Cristian și Marin Andrei din clasa a XI-a B („L’Eglise Noire”), Preduș Jesica din clasa a XII-a A („Le Palais du Parlement”), Bătănași Ana-Maria și Minea Marian din clasa a XII-a C („Transfăgărășan”), Băban Andrei din clasa a XII-a C („La Saline de Praid”), Alexandru Corina și Măiceanu Ecaterina din clasa a XII-a C („Le Monastère de Voroneţ”), Vișan Gabriela din clasa a XII-a C („Vatra Dornei”), Mihai Silvia și Dobre Andreea din clasa a XII-a C („Le Paradis des oiseaux: Le Delta du Danube”), Dimisiano Alexandru din clasa a XII-a C („Izbucul Tăuzului”), Ghețu Andreea și Mavroenidis Maria („L’Eglise Noire – Braşov ”), Tomescu Paul și Constantin Andrei din clasa a XII-a C („Le lac Sainte Anne”), Ursuleanu Valentina și Rusu Denise din clasa a XII-a C („Le Château de Bran”), Holomei George și Pascu Marius din clasa a XII-a C („Le Cimetière Joyeux de Săpânţa”).

Prezentări în limba engleză au realizat elevii Nedeluș Cristina din clasa a XI-a D (,,The Merry Cemetery from Săpânța’’), coordonată de doamna profesoară Tudosiu Mădălina, Mavrodineanu Alexandru din clasa a XI-a D („Sighişoara – a popular tourist destination”), coordonat de doamna profesoară Florea Mihaela, Oros Alexandra și Oros Roxana din clasa a X-a A („Tourist attractions in Romania”), Iarca George și Pârjolea Nicușor din clasa a IX-a F („Corbii de Piatră and Curtea de Argeș Monasteries”), coordonați de doamna profesoară Ion Carmen Mihaela.

Și membrii cercului „Valahia” au participat la concursul de prezentări, fiind coordonați de doamna profesoară Nedelea Nicoleta. Au realizat prezentări în limba engleză elevii Andrei Adriana și Bălașa Alexandra din clasa a XI-a B („Peleș Castle”), Păsărelu Andreea din clasa a X-a D („Moldovița Monastery”), Apostol Cătălin din clasa a X-a D („The Black Church”), Chiriță Adrian din clasa a X-a D („Bran Castle”), Pîrlea Cristian din clasa a X-a D („Nămăiești Monastery”).

Premiile au fost obținute de:

PREMIUL I:  Andrei Adriana și Bălașa Alexandra-clasa a XI-a B

PREMIUL II:  Apostol Cătălin-clasa a X-a D

PREMIUL III:  Mavrodineanu Alexandru-clasa a XI-a D

MENȚIUNE:  Nedeluș Cristina-clasa a XI-a D

SECȚIUNEA PREZENTARE GASTRONOMICĂ „FII ROMÂN, FII DULCE!”

La secțiunea prezentare gastronomică „Fii român, fii dulce!” au concurat:

-6 elevi de la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară „Dumitru Moțoc”,  Burdiman Valentina și Dușa Daniel din clasa a XII-a F, coordonați de doamna profesoară Bojoga Mirela; Burdiman Gabriela din clasa a X-a C, coordonată de doamna profesoară Neacșu Gabriela; Sima Ninel din clasa a XI-a A, coordonat de doamna profesoară Stoica Lavinia; Mogoș Denisa din clasa a XII-a G, coordonată de doamna profesoară Croitoru Mihaela; Lungu Alexandra din clasa a XI-a F, coordonată de doamna profesoară Niculaie Mariana.

-9 elevi de la Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez”, Colțea Ana-Maria din clasa a IX-a A, coordonată de doamna profesoară Stan Vasilica; Ghimiș Mihaela, Preduș Alexandra și Mihai Ștefan din clasa a IX-a E, Năstase Tania din clasa a X-a E, Iurcu Cătălina, Sîrbu Nicoleta, Vlad Nicoleta și Stan Petrișor din clasa a X-a D, coordonați de doamna profesoară Petre Daniela.

BURDIMAN VALENTINA – Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară „Dumitru Moțoc” – COZONAC MUNTENESC

DUȘA DANIEL – Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară „Dumitru Moțoc” – POALE-N BRÂU MOLDOVENEȘTI

LUNGU ALEXANDRA – Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară „Dumitru Moțoc” – PLĂCINTĂ CU BRÂNZĂ DULCE ȘI STAFIDE

MOGOȘ DENISA – Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară „Dumitru Moțoc” – PLĂCINTĂ CU MERE

SIMA NINEL – Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară „Dumitru Moțoc” – PLĂCINTĂ CU DOVLEAC

BURDIMAN GABRIELA – Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară „Dumitru Moțoc” – PLĂCINTĂ CU BRÂNZĂ

NĂSTASE TANIA – Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez” – BRÂNZOAICE

COLȚA ANAMARIA – Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez” – TIRAMISU

STAN PETRIȘOR – Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez” – PLĂCINTĂ CU MERE

VLAD NICOLETA GEORGIANA – Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez” – TIRAMISU

IURCU ANDREEA CĂTĂLINA – Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez” – ALBĂ CA ZĂPADA

                 SÎRBU NICOLETA – Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez” – PLĂCINTĂ CU MERE ȘI CU DOVLEAC

                  GHIMIȘ MIHAELA – Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez” – TARTĂ CU FRUCTE

              PREDUȘ ALEXANDRA – Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez” – TORT

                        MIHAI ȘTEFAN  – Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez” – CHEC

Premiile au fost obținute de:

PREMIUL I:  Stan Petrișor-Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez”

PREMIUL II:  Iurcu Cătălina-Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez”

PREMIUL III:  Ghimiș Mihaela-Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez”

MENȚIUNE:  Burdiman Valentina-Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară „Dumitru Moțoc”