CONCURS MUNICIPAL “VALORI CULTURALE EUROPENE”

Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez” Bucureşti  organizează, în perioada martie-mai 2018, CONCURSUL MUNICIPAL „VALORI CULTURALE EUROPENE” (inclus în Calendarul Activităţilor Educative Municipale-2018).

Concursul se adresează elevilor din învăţământul liceal din municipiul Bucureşti, având ca obiective:

-aprecierea valorilor diferitelor culturi, contribuind la buna înţelegere a popoarelor europene;

-formarea elevilor în spiritul cetăţeniei europene;

-transferul informaţional între elevi;

-stimularea creativităţii, sensibilităţii, gustului estetic, iniţiativei, voinţei şi atenţiei;

-dezvoltarea deprinderilor de a lucra în echipă, competenţelor digitale şi a abilităţii de comunicare orală şi în scris, de formulare şi susţinere a unui punct de vedere;

-stimularea cooperării între şcoli în vederea asigurării calităţii în educaţie.

Secţiunile concursului sunt:

A.Concurs de prezentări PowerPoint „Călători prin Europa” / participare directă (9 mai 2018)

B.Prezentare gastronomică „Preparate europene” / participare directă (9 mai 2018)

C.Concurs de fotografie „Magia Europei” /               participare on-line (aprilie)

D.Concurs de colaje, afişe sau postere „Obiceiuri şi tradiţii europene” / participare indirectă (aprilie)

E.Concurs de eseuri „Valsând cu Dunărea prin Europa” / participare indirectă (martie)

F.Concurs de creaţie plastică „Împreună în Europa” / participare indirectă (martie)

Profesorii care doresc să ne devină parteneri la acest concurs pot solicita acordul de parteneriat, regulamentul concursului și fișele de înscriere la adresa de e-mail: valoriculturale@yahoo.com

-Prezentările PowerPoint vor conţine maxim 15 slide-uri care să prezinte titlul lucrării, numele şi prenumele autorului/autorilor şi profesorului coordonator, unitatea şcolară, clasa, descrierea obiectivului turistic geografic sau istoric din Europa, bibliografie. Descrierea se va face în limba engleză sau în limba franceză. Lucrările pot avea unul sau mai mulţi autori şi vor fi prezentate în cadrul activităţii, pe data de 9 mai 2018. Vor fi trimise în format electronic, pânǎ pe data de 03.05.2018, la adresa de e-mail: valoriculturale@yahoo.com

-Preparatele din ţările Uniunii Europene vor fi aduse la Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez” pe data de 9 mai 2018, până la ora 1000. Vor fi însoţite de o etichetă cu numele preparatului, numele şi prenumele elevului, unitatea şcolară, clasa, numele şi prenumele profesorului coordonator. În cadrul activităţii, elevii vor prezenta modul de preparare.

-Fotografiile (portret, peisaj, natură statică, instantaneu) vor fi realizate color. Nu se admit fotografiile preluate de pe internet. Titlul lucrării, numele, prenumele elevului, unitatea şcolară, clasa, numele şi prenumele profesorului coordonator vor fi completate în fişa de înscriere. Lucrările fotografice vor fi trimise, în format jpg, denumit cu numele, prenumele elevului, unitatea şcolară, până pe data de 23.04.2018, pe adresa de e-mail a concursului: valoriculturale@yahoo.com.

-Colajele, afişele sau posterele, în format A3 sau A4, vor fi însoţite de câteva date referenţiale consemnate cu majuscule pe o etichetă lipită în colţul din dreapta jos: titlul lucrării, numele şi prenumele autorului, unitatea şcolară, clasa, numele şi prenumele profesorului coordonator. Vor fi trimise pe adresa Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez” Bucureşti, Calea Şerban Vodă, nr. 280, sector 5, cod poştal 040219, până pe data de 23.04.2018.

-Eseurile vor fi redactate în limba română, format A4, în Word, spaţiere la 1,5 rânduri, folosind font Times New Roman, mărime 12 şi diacritice. Vor conţine numele şi prenumele autorului, numele şi prenumele profesorului coordonator, unitatea şcolară, clasa. Fiecare lucrare va cuprinde 1-2 pagini şi va avea un singur autor. Vor fi trimise în format electronic, pânǎ pe data de 22.03.2018, la adresa de email: valoriculturale@yahoo.com

-Lucrările plastice se vor încadra în tema „Împreună în Europa”, vor fi realizate în format A4, prin orice tehnică de lucru și vor fi însoţite de câteva date referenţiale consemnate cu majuscule pe o etichetă lipită în colţul din dreapta jos: titlul lucrării, numele şi prenumele autorului, unitatea şcolară, clasa, numele şi prenumele profesorului coordonator. Vor fi trimise pe adresa Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez”, Bucureşti, Calea Şerban Vodă, nr. 280, sector 5, cod poştal 040219, până pe data de 22.03.2018.

Criteriile de evaluare a lucrărilor sunt:

Secţiunea de prezentări PowerPoint:

-calitatea redactării lucrării în PowerPoint;

-încadrarea în numărul de slide-uri cerute şi respectarea cerinţelor;

-redactarea corectă a bibliografiei;

-originalitatea;

-corectitudinea ştiinţifică.

Secţiunea de gastronomie:

-respectarea temei;

-aspectul preparatului;

-gradul de dificultate al reţetei;

-prezentarea preparatului;

-realizarea decoraţiunilor gastronomice.

Secţiunea fotografie:

-respectarea temelor;

-gradul de originalitate şi creativitate;

-calitatea tehnică de fotografiere;

-mesajul artistic;

-fotografiile, în format jpg, vor fi postate pe site-ul www.grigorecerchez.ro unde se va crea un sistem de vot, sistem care va conta în proporţie de 50% în evaluarea finală.

Secţiunea colaj, afiş sau poster:

-concepte şi idei abordate;

-originalitatea lucrării;

-varietatea tehnicilor folosite;

-creativitatea;

-gradul de dificultate;

-claritatea mesajului.

Secţiunea de eseuri:

-respectarea temei;

-respectarea cerinţelor de redactare;

-stilul şi originalitatea în abordarea temei respective;

-corectitudinea exprimării gramaticale.

Secţiunea de creaţie plastică:

-respectarea temei;

-creativitatea şi originalitatea;

-impresia artistică;

-calitatea tehnică a creaţiei.

PROIECT “EDUCAREA ELEVILOR PENTRU ECONOMIA CIRCULARĂ – ECONOMIE CARE PRODUCE ZERO DEȘEURI”

Proiectul „Educarea elevilor pentru economia circulară – economie care produce zero deșeuri”, desfășurat în perioada 24.11.2017 – 09.12.2018 la Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez”,  a fost prezentat membrilor cercului „Valahia” de doamna profesoară Eugenia Rădoi. Proiectul a fost organizat de către ISMB, PROEDUS și Primăria Municipiului București.

Obiectivul proiectului a fost îmbunătățirea competențelor prin experimentarea de metode și practici inovative, pentru educarea, referitor la economia circulară, a 900 de elevi din 30 de unități de învățământ bucureștene.

Elevii Colegiului Tehnologic „Grigore Cerchez”, din clasele a X-a E, a XI-a C, a XI-a D și a XII-a C, coordonați de prof. Rădoi Eugenia, prof. Ureche Roxana și prof. Pandelescu Alina, au organizat ateliere de lucru, în care au realizat, cu creativitate și plăcere, diverse lucruri folositoare sau pur și simplu decorative, din ambalaje reciclate.

În joacă, distrându-se creativ, elevii au realizat că pot recicla și reutiliza o parte din deșeurile aruncate zilnic, că au idei creative și interesante și că își pot folosi abilitațile pentru a polua mai puțin planeta.

CONCURS „ROMÂNII ȘI MICA UNIRE”

Marți, 23 ianuarie 2018, cercul „Valahia”, în colaborare cu doamna profesoară Alina Pandelescu, au organizat concursul de cultură generală „Românii și Mica Unire”. Au participat clasele a X-a A, a X-a B, a X-a C, a X-a G și a XI-a C, a XI-a D.

Concursul a avut 5 probe:

1.Alege răspunsul corect!

2.Completează!

3.Descoperă cuvintele care lipsesc!

4.Reconstituie textul!

5.Rebus

Juriul a fost format din prof. Alina Pandelescu, prof. Nicoleta Nedelea și elevul Adrian Chiriță, secretarul cercului „Valahia”.

A obținut MENȚIUNE echipa clasei a XI-a D, formată din elevii Carpus Gabriela și Tudor Andrei.

PREMIUL III a fost obținut de echipa clasei a X-a B, formată din Bolgiu Teodor și Tudosoaia Robert.

PREMIUL II a fost obținut de echipa clasei a X-a G, formată din elevii Canschi Maria Cătălina, Stoenescu Alexandra și Botaru Ștefan.

A obținut PREMIUL I echipa clasei a XI-a C, formată din elevii Bâcu Alexandru, Catrangiu Rareș și Pascu George Florin.

PROIECT LOCAL „VALORI CULTURALE ROMÂNEȘTI”

 

 

 

 

Marți, 5 decembrie 2017, la Colegiul Tehnologic „Grigore Cherchez” s-a desfășurat proiectul local „Valori culturale românești”. Au răspuns invitației noastre profesorii și elevii Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară „Dumitru Moțoc”. Împreună am participat la cele 4 secțiuni ale proiectului:

1. Concurs de prezentări PowerPoint „La drum, prin România”.

2. Prezentare gastronomică „Fii român, fii dulce!”

3. Concurs de eseuri „Ce înseamnă să fii român?”

4. Concurs de creație plastică „Tradiții românești”.

Au fost înscrise în concurs 22 de prezentări PowerPoint, 16 prăjituri, 12 eseuri și 24 de creații plastice.

Vom prezenta fiecare secțiune a proiectului, dar nu înainte de a mulțumi membrilor juriului pentru efortul depus:

Doamna directoare, CRĂCIUN ADI-NICOLETA – președinta juriului

CENTRUL DE INFORMARE EUROPE DIRECT BUCUREȘTI

ASOCIAŢIA ECOLOGICĂ TURISM VERDE

CONSILIUL REPREZENTATIV AL PĂRINŢILOR DIN COLEGIUL TEHNOLOGIC „GRIGORE CERCHEZ”

CRITERII DE EVALUARE:

Secţiunea de prezentări PowerPoint

-calitatea redactării lucrării în PowerPoint;

-încadrarea în numărul de slide-uri cerute şi respectarea cerinţelor;

-redactarea corectă a bibliografiei;

-originalitatea;

-corectitudinea ştiinţifică.

 

Secţiunea de gastronomie

-respectarea temei;

-aspectul preparatului;

-gradul de dificultate al reţetei;

-prezentarea preparatului;

-realizarea decoraţiunilor gastronomice.

 

Secţiunea de eseuri

-respectarea temei;

-respectarea cerinţelor de redactare;

-stilul şi originalitatea în abordarea temei respective;

-corectitudinea exprimării gramaticale.

 

Secţiunea de creaţie plastică

-respectarea temei;

-creativitatea şi originalitatea;

-impresia artistică;

-calitatea tehnică a creaţiei.

 

Echipa de proiect, care a făcut posibilă această frumoasă activitate, a fost formată din:

Prof. Crăciun Adi-Nicoleta, director

Prof. Ticulescu Despina-Catrinel, director adjunct

Prof. Simina Andora-Evelina, coordonatorul comisiei proiecte educative

Prof. Nedelea Nicoleta-Doina

Prof. Petre Daniela

Prof. Stan Vasilica

Prof. Florea Mihaela

Prof. Stănescu Cristina

Prof. Ion Carmen-Mihaela

Prof. Rădoi Eugenia

Ing. Muntean Constantin-inginer sistem

 

SECȚIUNEA PREZENTĂRI POWERPOINT „LA DRUM, PRIN ROMÂNIA”

La secțiunea de prezentări PowerPoint „La drum, prin România” au concurat elevii Colegiului Tehnologic „Grigore Cerchez”. Prezentările au fost realizate în limba franceză și limba engleză. La concurs au participat 13 prezentări în limba franceză și 9 în limba engleză.

Doamna profesoară Stănescu Cristina a coordonat toate cele 13 prezentări în limba franceză, care au fost realizate de elevii Boicu Mihaela, Bărbău Alexandru și Marian Mario din clasa a XI-a B  („L’Athénée Roumain”), Dumitru Daniel, Alexandru Cristian și Marin Andrei din clasa a XI-a B („L’Eglise Noire”), Preduș Jesica din clasa a XII-a A („Le Palais du Parlement”), Bătănași Ana-Maria și Minea Marian din clasa a XII-a C („Transfăgărășan”), Băban Andrei din clasa a XII-a C („La Saline de Praid”), Alexandru Corina și Măiceanu Ecaterina din clasa a XII-a C („Le Monastère de Voroneţ”), Vișan Gabriela din clasa a XII-a C („Vatra Dornei”), Mihai Silvia și Dobre Andreea din clasa a XII-a C („Le Paradis des oiseaux: Le Delta du Danube”), Dimisiano Alexandru din clasa a XII-a C („Izbucul Tăuzului”), Ghețu Andreea și Mavroenidis Maria („L’Eglise Noire – Braşov ”), Tomescu Paul și Constantin Andrei din clasa a XII-a C („Le lac Sainte Anne”), Ursuleanu Valentina și Rusu Denise din clasa a XII-a C („Le Château de Bran”), Holomei George și Pascu Marius din clasa a XII-a C („Le Cimetière Joyeux de Săpânţa”).

Prezentări în limba engleză au realizat elevii Nedeluș Cristina din clasa a XI-a D (,,The Merry Cemetery from Săpânța’’), coordonată de doamna profesoară Tudosiu Mădălina, Mavrodineanu Alexandru din clasa a XI-a D („Sighişoara – a popular tourist destination”), coordonat de doamna profesoară Florea Mihaela, Oros Alexandra și Oros Roxana din clasa a X-a A („Tourist attractions in Romania”), Iarca George și Pârjolea Nicușor din clasa a IX-a F („Corbii de Piatră and Curtea de Argeș Monasteries”), coordonați de doamna profesoară Ion Carmen Mihaela.

Și membrii cercului „Valahia” au participat la concursul de prezentări, fiind coordonați de doamna profesoară Nedelea Nicoleta. Au realizat prezentări în limba engleză elevii Andrei Adriana și Bălașa Alexandra din clasa a XI-a B („Peleș Castle”), Păsărelu Andreea din clasa a X-a D („Moldovița Monastery”), Apostol Cătălin din clasa a X-a D („The Black Church”), Chiriță Adrian din clasa a X-a D („Bran Castle”), Pîrlea Cristian din clasa a X-a D („Nămăiești Monastery”).

Premiile au fost obținute de:

PREMIUL I:  Andrei Adriana și Bălașa Alexandra-clasa a XI-a B

PREMIUL II:  Apostol Cătălin-clasa a X-a D

PREMIUL III:  Mavrodineanu Alexandru-clasa a XI-a D

MENȚIUNE:  Nedeluș Cristina-clasa a XI-a D

SECȚIUNEA PREZENTARE GASTRONOMICĂ „FII ROMÂN, FII DULCE!”

La secțiunea prezentare gastronomică „Fii român, fii dulce!” au concurat:

-6 elevi de la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară „Dumitru Moțoc”,  Burdiman Valentina și Dușa Daniel din clasa a XII-a F, coordonați de doamna profesoară Bojoga Mirela; Burdiman Gabriela din clasa a X-a C, coordonată de doamna profesoară Neacșu Gabriela; Sima Ninel din clasa a XI-a A, coordonat de doamna profesoară Stoica Lavinia; Mogoș Denisa din clasa a XII-a G, coordonată de doamna profesoară Croitoru Mihaela; Lungu Alexandra din clasa a XI-a F, coordonată de doamna profesoară Niculaie Mariana.

-9 elevi de la Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez”, Colțea Ana-Maria din clasa a IX-a A, coordonată de doamna profesoară Stan Vasilica; Ghimiș Mihaela, Preduș Alexandra și Mihai Ștefan din clasa a IX-a E, Năstase Tania din clasa a X-a E, Iurcu Cătălina, Sîrbu Nicoleta, Vlad Nicoleta și Stan Petrișor din clasa a X-a D, coordonați de doamna profesoară Petre Daniela.

BURDIMAN VALENTINA – Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară „Dumitru Moțoc” – COZONAC MUNTENESC

DUȘA DANIEL – Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară „Dumitru Moțoc” – POALE-N BRÂU MOLDOVENEȘTI

LUNGU ALEXANDRA – Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară „Dumitru Moțoc” – PLĂCINTĂ CU BRÂNZĂ DULCE ȘI STAFIDE

MOGOȘ DENISA – Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară „Dumitru Moțoc” – PLĂCINTĂ CU MERE

SIMA NINEL – Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară „Dumitru Moțoc” – PLĂCINTĂ CU DOVLEAC

BURDIMAN GABRIELA – Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară „Dumitru Moțoc” – PLĂCINTĂ CU BRÂNZĂ

NĂSTASE TANIA – Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez” – BRÂNZOAICE

COLȚA ANAMARIA – Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez” – TIRAMISU

STAN PETRIȘOR – Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez” – PLĂCINTĂ CU MERE

VLAD NICOLETA GEORGIANA – Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez” – TIRAMISU

IURCU ANDREEA CĂTĂLINA – Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez” – ALBĂ CA ZĂPADA

                 SÎRBU NICOLETA – Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez” – PLĂCINTĂ CU MERE ȘI CU DOVLEAC

                  GHIMIȘ MIHAELA – Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez” – TARTĂ CU FRUCTE

              PREDUȘ ALEXANDRA – Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez” – TORT

                        MIHAI ȘTEFAN  – Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez” – CHEC

Premiile au fost obținute de:

PREMIUL I:  Stan Petrișor-Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez”

PREMIUL II:  Iurcu Cătălina-Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez”

PREMIUL III:  Ghimiș Mihaela-Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez”

MENȚIUNE:  Burdiman Valentina-Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară „Dumitru Moțoc”

SECȚIUNEA ESEURI „CE ÎNSEAMNĂ SĂ FII ROMÂN?”

La secțiunea eseuri „Ce înseamnă să fii român?” au concurat 12 elevi.

De la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară „Dumitru Moțoc” au participat Ion Ana Maria Alexandra (clasa a XII-a F), coordonată de doamna profesoară Bojoga Mirela; Sîrbu Cristina (clasa a X-a C), coordonată de doamna profesoară Neacșu Gabriela.

De la Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez” au participat Patra Oana, Dobre Cosmin, Răducu Casandra (clasa a XI-a D), coordonați de doamna profesoară Tudosiu Mădălina; Ciufu Valentina, Preda Laurențiu (clasa a XI-a D), coordonați de doamna profesoară Florea Mihaela; Andrei Adriana (clasa a XI-a B), El Yazami Ștefania, Dobre Beatrice, Vlad Nicoleta, Simion Andrei (clasa a X-a D), coordonați de doamna profesoară Nedelea Nicoleta.

ANDREI ADRIANA – Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez” CIUFU VALENTINA – Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez”
DOBRE BEATRICE – Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez” DOBRE COSMIN -Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez” EL YAZAMI ȘTEFANIA –Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez”  ION ALEXANDRA – Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară „Dumitru Moțoc”PATRA OANA – Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez”PREDA LAURENȚIU – Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez”RĂDUCU CASANDRA – Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez” SIMION ANDREI – Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez”SÎRBU CRISTINA – Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară „Dumitru Moțoc”VLAD NICOLETA – Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez”

Premiile au fost obținute de:

PREMIUL I:  Patra Oana-Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez”

PREMIUL II:  Răducu Casandra-Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez”

PREMIUL III:  Ion Ana Maria Alexandra-Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară „Dumitru Moțoc”

MENȚIUNE:  Ciufu Valentina-Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez”

SECȚIUNEA CREAȚIE PLASTICĂ „TRADIȚII ROMÂNEȘTI”

La secțiunea creație plastică „Tradiții românești” au concurat 24 de lucrări.

De la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară „Dumitru Moțoc” au participat elevii: Burdiman Valentina și Marinescu Cătălin (clasa a XII-a F), coordonați de doamna profesoară Bojoga Mirela; Pandelea Andreea (clasa a X-a C), coordonată de doamna profesoară Neacșu Gabriela; Stoian Adriana (clasa a XII-a G), coordonată de doamna profesoară Stoica Lavinia; Badea Andreea (clasa a XI-a A), coordonată de doamna profesoară Niculaie Mariana; Grosu Iuliana (clasa a XI-a A), coordonată de doamna profesoară Croitoru Mihaela.

De la Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez” au participat elevii: Constantinescu Luis și Tamaș Andrei (clasa a IX-a A), coordonați de doamna profesoară Stan Vasilica; Al Mahdi Sabrina, Bunescu Aurelian, Bunescu Răzvan, Zlate Giovani (clasa a XI-a A), coordonați de doamna profesoară Florea Mihaela; Iurcu Cătălina și Păsărelu Andreea (clasa X-a D), Andrei Adriana (clasa a XI-a B), coordonate de doamna profesoară Nedelea Nicoleta.

EXPOZIȚIA

BADEA ANDREEA – Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară „Dumitru Moțoc”

BURDIMAN VALENTINA – Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară „Dumitru Moțoc”

MARINESCU CRISTIAN – Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară „Dumitru Moțoc”

STOIAN ADRIANA – Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară „Dumitru Moțoc”

GROSU IULIANA – Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară „Dumitru Moțoc”

MARINESCU CRISTIAN – Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară „Dumitru Moțoc”

PANDELEA ANDREEA – Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară „Dumitru Moțoc”

ANDREI ADRIANA – Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez”

PĂSĂRELU ANDREEA – Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez”

IURCU CĂTĂLINA – Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez”

PĂSĂRELU ANDREEA – Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez”

IURCU CĂTĂLINA – Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez”

AL MAHDI SABRINA – Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez”

ANDREI ADRIANA – Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez”

BUNESCU AURELIAN – Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez”

TAMAȘ ANDREI – Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez”

ANDREI ADRIANA – Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez”

IURCU CĂTĂLINA – Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez”

PĂSĂRELU ANDREEA – Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez”

ZLATE GIOVANI – Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez”

IURCU CĂTĂLINA – Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez”

ANDREI ADRIANA – Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez”

CONSTANTINESCU LUIS – Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez”

BUNESCU RĂZVAN – Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez”

Premiile au fost obținute de:

PREMIUL I:  Constantinescu Luis-Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez”

PREMIUL II:  Grosu Iuliana-Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară „Dumitru Moțoc”

PREMIUL III:  Păsărelu Andreea-Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez”

MENȚIUNE:  Marinescu Cătălin-Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară „Dumitru Moțoc”

 

LA MULȚI ANI, ROMÂNIA!

Cum serbează un student român 1 Decembrie, când se află în Coreea de Sud, la 8 000 de km distanță de casă?
Mănâncă ciocolata Poiana pe care a îngrămădit-o în bagaj la venire, atârnă stegulețele aduse de acasă prin camera de cămin şi pune cântece patriotice pe Youtube? Da, este o modalitate bună de a sărbători Ziua Națională a țării în care te-ai născut. Dar şi mai bine este când ai şansa să prezinți cultura țării tale unor mogâldețe coreene, care poate mai târziu în viață, când îşi vor plănui vacanța de vară, îşi vor aduce aminte de ce au aflat astăzi despre România.

Aşa că urarea mea sună aşa: „La mulți ani, România şi dragi români! Chiar dacă traiul acasă e de multe ori frustrant, să redescoperim şi să reinventăm România privind-o prin ochii altor națiuni.”

Semnat,

Laura Stan

Masterand KGSP, Coreea de Sud