PROIECT MUNCIPAL „VALORI CULTURALE EUROPENE”, ediţia nr. 2, înscris în CAEM 2019, la domeniul A2, poziția 6

Vineri, 10 mai 2019, s-a încheiat Proiectul muncipal „Valori culturale europene”, ediţia nr. 2, înscris în C.A.E.M. 2019, la domeniul A2, poziția 6, organizat de Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez” Bucureşti. Ultima secțiune, prezentarea gastronomică „Preparate europene”, precum și festivitatea de premiere au avut loc la Restaurantul „Pescăruș” din Parcul Herăstrău.

La cele șase secțiuni ale proiectului au participat, cu 422 de lucrări, 214 elevi de la 16 licee bucureștene, coordonați de 46 profesori.

Juriul concursului, alcătuit din 25 membri, a fost format din reprezentanți ai partenerilor noștri din proiect:

1.S.C. EDITURA EVENIMENTUL ȘI CAPITAL S.R.L.

2.UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN BUCUREŞTI

3.CENTRUL DE INFORMARE EUROPE DIRECT BUCUREȘTI

4.ASOCIAȚIA ȘCOALA DE VALORI

5.ASOCIAȚIA ROI

6.CITY GRILL GROUP

7.CONSILIUL REPREZENTATIV AL PĂRINŢILOR DIN COLEGIUL TEHNOLOGIC „GRIGORE CERCHEZ” BUCUREŞTI

Vom prezenta pe rând fiecare secțiune:

CONCURSUL DE CREAŢIE PLASTICĂ „ÎMPREUNĂ ÎN EUROPA”

Lucrări = 36

Număr elevi = 37

Număr școli participante = 11

Număr profesori coordonatori = 18

Juriul a acordat note în funcție de următoarele criterii:

-respectarea temei;

-creativitatea şi originalitatea;

-impresia artistică;

-calitatea tehnică a creaţiei.

Premiile au fost obținute de:

PREMIUL  I – PATRAULEA SILVIA, Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza”

PREMIUL  II – KHALID FATIMA, Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza”

PREMIUL  III – PURCEL ALINA, Colegiul Economic „Costin C. Kirițescu”

MENȚIUNE – IVAN-NEDELCU NICOLETA, Colegiul Tehnic Mecanic „Grivița”

MENȚIUNE – TOCANĂ ȘTEFANIA, Colegiul Tehnic Mecanic „Grivița”

CONCURSUL DE ESEURI „VALSÂND CU DUNĂREA PRIN EUROPA”

Lucrări = 32

Număr elevi = 32

Număr școli participante = 11                                                            

Număr profesori coordonatori = 17

Juriul a acordat note în funcție de următoarele criterii:

-respectarea temei;

-respectarea cerinţelor de redactare;

-creativitatea;

-stilul şi originalitatea în abordarea temei respective;

-corectitudinea exprimării gramaticale.

Premiile au fost obținute de:

PREMIUL  I – MARIN NICOLETA, Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza”

PREMIUL  II – VASILE EDUARD, Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez”

PREMIUL  III – CARP ANA-MIRUNA, Colegiul Național „Sf. Sava”  

MENȚIUNE – TITIRIȘCĂ RALUCA-ANDREEA, Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza”

MENȚIUNE – BRATU NICOLETA-ALEXANDRA, Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară „Dumitru Moțoc”

CONCURSUL DE FOTOGRAFIE „MAGIA EUROPEI”

Lucrări = 270

Număr elevi = 62

Număr școli participante = 10

Număr profesori coordonatori = 15

Juriul a acordat note în funcție de următoarele criterii:

-respectarea temelor;

-gradul de originalitate;

-calitatea tehnică de fotografiere;

-mesajul artistic.

Premiile au fost obținute de:

PREMIUL  I – MARIN NICOLETA, Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza”

PREMIUL  II – UDILĂ PETRIȘOR, Colegiul Tehnic Mecanic „Grivița”

PREMIUL  III – MATEESCU ANDREEA, Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza”

MENȚIUNE – CATRINA GIULIANA, Liceul Teoretic „Ștefan Odobleja”

MENȚIUNE – LICA RAREȘ, Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza”

CONCURSUL DE COLAJE, AFIŞE SAU POSTERE „OBICEIURI ŞI TRADIŢII EUROPENE”

Lucrări = 26

Număr elevi = 27

Număr școli participante = 5

Număr profesori coordonatori = 7

Juriul a acordat note în funcție de următoarele criterii:

-concepte şi idei abordate;

-originalitatea lucrării;

-varietatea tehnicilor folosite;

-creativitatea;

-gradul de dificultate;

-claritatea mesajului.

Premiile au fost obținute de:

PREMIUL  I – ROȘCA GENOVEVA, Liceul Teoretic „Ștefan Odobleja”

PREMIUL  II – LAVRIC ANDREI, Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez”

PREMIUL  III – PINTEA MIHAI, Liceul Teoretic „Ștefan Odobleja”  

MENȚIUNE – FLOREA ANA-MARIA, Liceul Teoretic „Ștefan Odobleja”

MENȚIUNE – STOIAN ȘTEFANIA, Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez”

CONCURSUL DE PREZENTĂRI POWERPOINT „CĂLĂTORI PRIN EUROPA”

Lucrări = 10

Număr elevi = 11

Număr școli participante = 3

Număr profesori coordonatori = 3

Juriul a acordat note în funcție de următoarele criterii:

-calitatea redactării lucrării în PowerPoint;

-încadrarea în numărul de slide-uri cerute şi respectarea cerinţelor;

-redactarea corectă a bibliografiei;

-originalitatea;

-corectitudinea ştiinţifică.

Premiile au fost obținute de:

PREMIUL  I – DOBRE BEATRICE-ELENA, Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez”

PREMIUL  II – DĂBÂCAN CRISTINA, CATRINA GIULIANA ROBERTA, Liceul Teoretic „Ștefan Odobleja”

PREMIUL  III – VASILE ANTONIO-EDUARD, Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez”

MENȚIUNE – CRISTEA MATEI, Clubul Copiilor Sector 6

MENȚIUNE – IURCU ANDREEA-CĂTĂLINA, Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez”

PREZENTAREA GASTRONOMICĂ „PREPARATE EUROPENE”

Preparate = 48

Număr elevi = 45

Număr școli participante = 6

Număr profesori coordonatori = 10

Colegiul Național „Sf. Sava”  

Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza”

Liceul Teoretic „Ștefan Odobleja”

Colegiul Tehnic Mecanic „Grivița”

Liceul Tehnologic „Sf. Antim Ivireanu”

Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez”

MULȚUMIM JURIULUI pentru răbdare și pentru efortul depus la notarea celor 422 creații !

MULȚUMIM PRIMĂRIEI SECTORULUI 5 pentru premii, dar și pentru sprijinul constant acordat activităților Colegiului Tehnologic „Grigore Cerchez” !

MULȚUMIM S.C. EDITURA EVENIMENTUL ȘI CAPITAL S.R.L. pentru promovarea proiectului !

Puteți urmări, dacă doriți…

MULȚUMIM PENTRU MINUNATA GĂZDUIRE RESTAURANTULUI „PESCĂRUȘ” !

MULȚUMIM TUTUROR PARTICIPANȚILOR !