CONCURS MUNICIPAL „VALORI CULTURALE EUROPENE”

Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez” Bucureşti  organizează, în perioada martie-mai 2018, CONCURSUL MUNICIPAL „VALORI CULTURALE EUROPENE” (inclus în Calendarul Activităţilor Educative Municipale-2018).

Concursul se adresează elevilor din învăţământul liceal din municipiul Bucureşti, având ca obiective:

-aprecierea valorilor diferitelor culturi, contribuind la buna înţelegere a popoarelor europene;

-formarea elevilor în spiritul cetăţeniei europene;

-transferul informaţional între elevi;

-stimularea creativităţii, sensibilităţii, gustului estetic, iniţiativei, voinţei şi atenţiei;

-dezvoltarea deprinderilor de a lucra în echipă, competenţelor digitale şi a abilităţii de comunicare orală şi în scris, de formulare şi susţinere a unui punct de vedere;

-stimularea cooperării între şcoli în vederea asigurării calităţii în educaţie.

Secţiunile concursului sunt:

A.Concurs de prezentări PowerPoint „Călători prin Europa” / participare directă (9 mai 2018)

B.Prezentare gastronomică „Preparate europene” / participare directă (9 mai 2018)

C.Concurs de fotografie „Magia Europei” /               participare on-line (aprilie)

D.Concurs de colaje, afişe sau postere „Obiceiuri şi tradiţii europene” / participare indirectă (aprilie)

E.Concurs de eseuri „Valsând cu Dunărea prin Europa” / participare indirectă (martie)

F.Concurs de creaţie plastică „Împreună în Europa” / participare indirectă (martie)

Profesorii care doresc să ne devină parteneri la acest concurs pot solicita acordul de parteneriat, regulamentul concursului și fișele de înscriere la adresa de e-mail: valoriculturale@yahoo.com

-Prezentările PowerPoint vor conţine maxim 15 slide-uri care să prezinte titlul lucrării, numele şi prenumele autorului/autorilor şi profesorului coordonator, unitatea şcolară, clasa, descrierea obiectivului turistic geografic sau istoric din Europa, bibliografie. Descrierea se va face în limba engleză sau în limba franceză. Lucrările pot avea unul sau mai mulţi autori şi vor fi prezentate în cadrul activităţii, pe data de 9 mai 2018. Vor fi trimise în format electronic, pânǎ pe data de 03.05.2018, la adresa de e-mail: valoriculturale@yahoo.com

-Preparatele din ţările Uniunii Europene vor fi aduse la Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez” pe data de 9 mai 2018, până la ora 1000. Vor fi însoţite de o etichetă cu numele preparatului, numele şi prenumele elevului, unitatea şcolară, clasa, numele şi prenumele profesorului coordonator. În cadrul activităţii, elevii vor prezenta modul de preparare.

-Fotografiile (portret, peisaj, natură statică, instantaneu) vor fi realizate color. Nu se admit fotografiile preluate de pe internet. Titlul lucrării, numele, prenumele elevului, unitatea şcolară, clasa, numele şi prenumele profesorului coordonator vor fi completate în fişa de înscriere. Lucrările fotografice vor fi trimise, în format jpg, denumit cu numele, prenumele elevului, unitatea şcolară, până pe data de 23.04.2018, pe adresa de e-mail a concursului: valoriculturale@yahoo.com.

-Colajele, afişele sau posterele, în format A3 sau A4, vor fi însoţite de câteva date referenţiale consemnate cu majuscule pe o etichetă lipită în colţul din dreapta jos: titlul lucrării, numele şi prenumele autorului, unitatea şcolară, clasa, numele şi prenumele profesorului coordonator. Vor fi trimise pe adresa Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez” Bucureşti, Calea Şerban Vodă, nr. 280, sector 5, cod poştal 040219, până pe data de 23.04.2018.

-Eseurile vor fi redactate în limba română, format A4, în Word, spaţiere la 1,5 rânduri, folosind font Times New Roman, mărime 12 şi diacritice. Vor conţine numele şi prenumele autorului, numele şi prenumele profesorului coordonator, unitatea şcolară, clasa. Fiecare lucrare va cuprinde 1-2 pagini şi va avea un singur autor. Vor fi trimise în format electronic, pânǎ pe data de 22.03.2018, la adresa de email: valoriculturale@yahoo.com

-Lucrările plastice se vor încadra în tema „Împreună în Europa”, vor fi realizate în format A4, prin orice tehnică de lucru și vor fi însoţite de câteva date referenţiale consemnate cu majuscule pe o etichetă lipită în colţul din dreapta jos: titlul lucrării, numele şi prenumele autorului, unitatea şcolară, clasa, numele şi prenumele profesorului coordonator. Vor fi trimise pe adresa Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez”, Bucureşti, Calea Şerban Vodă, nr. 280, sector 5, cod poştal 040219, până pe data de 22.03.2018.

Criteriile de evaluare a lucrărilor sunt:

Secţiunea de prezentări PowerPoint:

-calitatea redactării lucrării în PowerPoint;

-încadrarea în numărul de slide-uri cerute şi respectarea cerinţelor;

-redactarea corectă a bibliografiei;

-originalitatea;

-corectitudinea ştiinţifică.

Secţiunea de gastronomie:

-respectarea temei;

-aspectul preparatului;

-gradul de dificultate al reţetei;

-prezentarea preparatului;

-realizarea decoraţiunilor gastronomice.

Secţiunea fotografie:

-respectarea temelor;

-gradul de originalitate şi creativitate;

-calitatea tehnică de fotografiere;

-mesajul artistic;

-fotografiile, în format jpg, vor fi postate pe site-ul www.grigorecerchez.ro unde se va crea un sistem de vot, sistem care va conta în proporţie de 50% în evaluarea finală.

Secţiunea colaj, afiş sau poster:

-concepte şi idei abordate;

-originalitatea lucrării;

-varietatea tehnicilor folosite;

-creativitatea;

-gradul de dificultate;

-claritatea mesajului.

Secţiunea de eseuri:

-respectarea temei;

-respectarea cerinţelor de redactare;

-stilul şi originalitatea în abordarea temei respective;

-corectitudinea exprimării gramaticale.

Secţiunea de creaţie plastică:

-respectarea temei;

-creativitatea şi originalitatea;

-impresia artistică;

-calitatea tehnică a creaţiei.