PROIECT MUNCIPAL „VALORI CULTURALE EUROPENE”, ediţia nr. 2, înscris în CAEM 2019, la domeniul A2, poziția 6

Vineri, 10 mai 2019, s-a încheiat Proiectul muncipal „Valori culturale europene”, ediţia nr. 2, înscris în C.A.E.M. 2019, la domeniul A2, poziția 6, organizat de Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez” Bucureşti. Ultima secțiune, prezentarea gastronomică „Preparate europene”, precum și festivitatea de premiere au avut loc la Restaurantul „Pescăruș” din Parcul Herăstrău.

La cele șase secțiuni ale proiectului au participat, cu 422 de lucrări, 214 elevi de la 16 licee bucureștene, coordonați de 46 profesori.

Juriul concursului, alcătuit din 25 membri, a fost format din reprezentanți ai partenerilor noștri din proiect:

1.S.C. EDITURA EVENIMENTUL ȘI CAPITAL S.R.L.

2.UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN BUCUREŞTI

3.CENTRUL DE INFORMARE EUROPE DIRECT BUCUREȘTI

4.ASOCIAȚIA ȘCOALA DE VALORI

5.ASOCIAȚIA ROI

6.CITY GRILL GROUP

7.CONSILIUL REPREZENTATIV AL PĂRINŢILOR DIN COLEGIUL TEHNOLOGIC „GRIGORE CERCHEZ” BUCUREŞTI

Vom prezenta pe rând fiecare secțiune:

CONCURSUL DE CREAŢIE PLASTICĂ „ÎMPREUNĂ ÎN EUROPA”

Lucrări = 36

Număr elevi = 37

Număr școli participante = 11

Număr profesori coordonatori = 18

Juriul a acordat note în funcție de următoarele criterii:

-respectarea temei;

-creativitatea şi originalitatea;

-impresia artistică;

-calitatea tehnică a creaţiei.

Premiile au fost obținute de:

PREMIUL  I – PATRAULEA SILVIA, Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza”

PREMIUL  II – KHALID FATIMA, Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza”

PREMIUL  III – PURCEL ALINA, Colegiul Economic „Costin C. Kirițescu”

MENȚIUNE – IVAN-NEDELCU NICOLETA, Colegiul Tehnic Mecanic „Grivița”

MENȚIUNE – TOCANĂ ȘTEFANIA, Colegiul Tehnic Mecanic „Grivița”

CONCURSUL DE ESEURI „VALSÂND CU DUNĂREA PRIN EUROPA”

Lucrări = 32

Număr elevi = 32

Număr școli participante = 11                                                            

Număr profesori coordonatori = 17

Juriul a acordat note în funcție de următoarele criterii:

-respectarea temei;

-respectarea cerinţelor de redactare;

-creativitatea;

-stilul şi originalitatea în abordarea temei respective;

-corectitudinea exprimării gramaticale.

Premiile au fost obținute de:

PREMIUL  I – MARIN NICOLETA, Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza”

PREMIUL  II – VASILE EDUARD, Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez”

PREMIUL  III – CARP ANA-MIRUNA, Colegiul Național „Sf. Sava”  

MENȚIUNE – TITIRIȘCĂ RALUCA-ANDREEA, Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza”

MENȚIUNE – BRATU NICOLETA-ALEXANDRA, Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară „Dumitru Moțoc”

CONCURSUL DE FOTOGRAFIE „MAGIA EUROPEI”

Lucrări = 270

Număr elevi = 62

Număr școli participante = 10

Număr profesori coordonatori = 15

Juriul a acordat note în funcție de următoarele criterii:

-respectarea temelor;

-gradul de originalitate;

-calitatea tehnică de fotografiere;

-mesajul artistic.

Premiile au fost obținute de:

PREMIUL  I – MARIN NICOLETA, Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza”

PREMIUL  II – UDILĂ PETRIȘOR, Colegiul Tehnic Mecanic „Grivița”

PREMIUL  III – MATEESCU ANDREEA, Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza”

MENȚIUNE – CATRINA GIULIANA, Liceul Teoretic „Ștefan Odobleja”

MENȚIUNE – LICA RAREȘ, Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza”

CONCURSUL DE COLAJE, AFIŞE SAU POSTERE „OBICEIURI ŞI TRADIŢII EUROPENE”

Lucrări = 26

Număr elevi = 27

Număr școli participante = 5

Număr profesori coordonatori = 7

Juriul a acordat note în funcție de următoarele criterii:

-concepte şi idei abordate;

-originalitatea lucrării;

-varietatea tehnicilor folosite;

-creativitatea;

-gradul de dificultate;

-claritatea mesajului.

Premiile au fost obținute de:

PREMIUL  I – ROȘCA GENOVEVA, Liceul Teoretic „Ștefan Odobleja”

PREMIUL  II – LAVRIC ANDREI, Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez”

PREMIUL  III – PINTEA MIHAI, Liceul Teoretic „Ștefan Odobleja”  

MENȚIUNE – FLOREA ANA-MARIA, Liceul Teoretic „Ștefan Odobleja”

MENȚIUNE – STOIAN ȘTEFANIA, Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez”

CONCURSUL DE PREZENTĂRI POWERPOINT „CĂLĂTORI PRIN EUROPA”

Lucrări = 10

Număr elevi = 11

Număr școli participante = 3

Număr profesori coordonatori = 3

Juriul a acordat note în funcție de următoarele criterii:

-calitatea redactării lucrării în PowerPoint;

-încadrarea în numărul de slide-uri cerute şi respectarea cerinţelor;

-redactarea corectă a bibliografiei;

-originalitatea;

-corectitudinea ştiinţifică.

Premiile au fost obținute de:

PREMIUL  I – DOBRE BEATRICE-ELENA, Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez”

PREMIUL  II – DĂBÂCAN CRISTINA, CATRINA GIULIANA ROBERTA, Liceul Teoretic „Ștefan Odobleja”

PREMIUL  III – VASILE ANTONIO-EDUARD, Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez”

MENȚIUNE – CRISTEA MATEI, Clubul Copiilor Sector 6

MENȚIUNE – IURCU ANDREEA-CĂTĂLINA, Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez”

PREZENTAREA GASTRONOMICĂ „PREPARATE EUROPENE”

Preparate = 48

Număr elevi = 45

Număr școli participante = 6

Număr profesori coordonatori = 10

Colegiul Național „Sf. Sava”  

Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza”

Liceul Teoretic „Ștefan Odobleja”

Colegiul Tehnic Mecanic „Grivița”

Liceul Tehnologic „Sf. Antim Ivireanu”

Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez”

MULȚUMIM JURIULUI pentru răbdare și pentru efortul depus la notarea celor 422 creații !

MULȚUMIM PRIMĂRIEI SECTORULUI 5 pentru premii, dar și pentru sprijinul constant acordat activităților Colegiului Tehnologic „Grigore Cerchez” !

MULȚUMIM S.C. EDITURA EVENIMENTUL ȘI CAPITAL S.R.L. pentru promovarea proiectului !

Puteți urmări, dacă doriți…

MULȚUMIM PENTRU MINUNATA GĂZDUIRE RESTAURANTULUI „PESCĂRUȘ” !

MULȚUMIM TUTUROR PARTICIPANȚILOR !

PARTICIPAREA MEMBRILOR CERCULUI „VALAHIA” LA PROIECTUL MUNICIPAL „VALORI CULTURALE EUROPENE”

Membrii Cercului „Valahia” au participat la toate cele șase secțiuni ale proiectului. La secțiunea creație plastică „Împreună în Europa” a participat eleva Iurcu Andreea-Cătălina (clasa a XI-a D).

La secțiunea eseuri „Valsând cu Dunărea prin Europa” a participat elevul Vasile Antonio-Eduard (clasa a IX-a A).

La secțiunea fotografie „Magia Europei” a participat, cu un număr de 28 fotografii (primind PREMIUL SPECIAL pentru cel mai mare număr de fotografii din concurs) elevul Vasile Antonio-Eduard (clasa a IX-a A).

La secțiunea colaje, afişe sau postere „Obiceiuri şi tradiţii europene” au participat elevii Dobre Beatrice-Elena, Dascălu Ioan-Andrei, Doruleț-Roșu Gabriel-Sorin și Moraru Andrei (clasa a XI-a D).

La secțiunea prezentări PowerPoint „Călători prin Europa” au participat elevii Vasile Antonio-Eduard (clasa a IX-a A) cu „Notre Dame de Paris Cathedral”, Dobre Beatrice-Elena cu „Alba Iulia” și Iurcu Andreea-Cătălina (clasa a XI-a D) cu „The Royal Court Târgoviște”.

La secțiunea prezentare gastronomică „Preparate europene” au participat elevii Bordea Andrei, Năstase Tania (clasa a XI-a E), Dobre Beatrice-Elena și Vasile Alexandru-Gabriel (clasa a XI-a D), coordonați de un important colaborator al cercului „Valahia”, domnișoara profesoară Roxana-Andreea Radu.

Au obținut premii:

Dobre Beatrice-Elena (clasa a XI-a D) a obținut PREMIUL I la secțiunea prezentări PowerPoint.

Vasile Antonio-Eduard (clasa a IX-a A) a obținut PREMIUL II la secțiunea eseuri și PREMIUL III la secțiunea prezentări PowerPoint.

Iurcu Andreea-Cătălina (clasa a XI-a D) a obținut MENȚIUNE la secțiunea prezentări PowerPoint.

FELICITĂRI TUTUROR PARTICIPANȚILOR !

CONCURS DE CULTURĂ GENERALĂ „EUROPA DE AZI”

Au participat echipe din clasele a IX-a A, a IX-a C, a X-a A, a X-a D, a XI-a D.

Clasa a IX-a A: Diaconescu Andrei, Lință Gabriel, Vasile Eduard

Clasa a IX-a C: Zaltarov Alexandra, Marcu Teodor, Turculeț Alexandru

Clasa a X-a A: Bamboi Ionuț, Dobre Ștefan,Mangu Robert

Clasa a X-a D: Bulancea Ioan, Ghiugan Liviu, Zamfir Alexandru

Clasa a XI-a D: Dobre Beatrice, Dascălu Andrei, Pereanu Roberto

Juriul a fost format din prof. Andora-Evelina Simina, coordonatorul comisiei pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare, prof. Nicoleta-Doina Nedelea, eleva Anamaria-Mihaela Colța (clasa a X-a A).

Câștigatorii concursului au fost:

PREMIUL I – Clasa a XI-a D

PREMIUL II – Clasa a X-a D

PREMIUL III – Clasa a IX-a A

MENȚIUNE – Clasa a IX-a C

FELICITĂRI !

„RECUPERARE-RECICLARE-REFOLOSIRE… DE ZIUA PĂMÂNTULUI”

Având în vedere faptul că protejarea planetei noastre a devenit o problemă care trebuie să ne preocupe pe toţi – adulţi, adolescenţi şi copii -, iar școala trebuie să transforme sentimentele elevilor în convingeri şi deprinderi de protecție a mediului înconjurător, întrucât deteriorarea acestuia are efect asupra sănătăţii tuturor, periclitând chiar existenţa generaţiilor viitoare, în perioada 18 martie-19 aprilie, în școala noastră s-a derulat proiectul „RECUPERARE-RECICLARE-REFOLOSIRE… DE ZIUA PĂMÂNTULUI”.

Activitățile desfășurate au urmărit formarea unei atitudini responsabile şi active pentru gestionarea şi ocrotirea mediului înconjurător, în vederea menţinerii echilibrului ecologic și a dezvoltării durabile:

1.Confecționare ghivece pentru flori și ținute pentru ecoparadă din materiale reciclabile (18-29 martie).

2.Realizarea spațiului verde „Oaza din Cerchez” (1-5 aprilie).

3.Concurs de fotografie și expoziție „A doua față a Bucureștiului” (8-12 aprilie).

4.„Eco-parada 2019”, ediția a II-a (15-19 aprilie).

Organizatorii au avut ca obiective:

-Educarea elevilor în spiritul respectării valorilor şi calităţii mediului înconjurător.

-Dezvoltarea creativităţii prin desfăşurarea unor activităţi menite să formeze o atitudine responsabilă în vederea ocrotirii mediului înconjurător.

-Realizarea unui schimb de idei între elevi și cadrele didactice participante în privința reciclării materialelor.

-Conştientizarea şi sensibilizarea faţă de problemele mediului.

-Deprinderea tinerilor de a fi cooperanţi, toleranţi, de a avea iniţiativă şi de a-şi crea relaţii de prietenie, colaborare şi competiţie.

1.Confecționare ghivece pentru flori și ținute pentru ecoparadă din materiale reciclabile (18-29 martie)

Pentru finalizarea activităților pe care ni le-am propus a fost nevoie de multă muncă. Poate că pare simplu să realizezi un spațiu verde, o expoziție sau o paradă, dar nu este chiar așa. Este nevoie de … multă răbdare, ambiție și determinare. Pregătirea activităților a început cu aproape două săptămâni înainte. Au fost confecționate ghivece, ronduri, ținute pentru ecoparadă din materiale refolosibile, care au fost recuperate și pregătite pentru refolosire. Vă prezentăm transformarea unor anvelope aruncate la gunoi… în ronduri de flori.

2.Realizarea spațiului verde „Oaza din Cerchez” (1-5 aprilie)

Ideea a plecat de la un profesor talentat. Într-o zi… doamna profesoară de educație fizică, Anca Bratu, a propus coordonatorilor cercului „Valahia” o activitate interesantă. „Ce-ar fi dacă în curtea interioară am realiza un spațiu de odihnă și relaxare pentru elevi?”.

Și ideile au venit rapid… „să folosim materiale reciclabile”… „să cerem sprijinul Primăriei”… „de ce nu am face o activitate mai amplă pentru a sărbători Ziua Pământului, în care să includem și realizarea spațiului verde?”…

Așa a apărut „Oaza din Cerchez”. Ideea a fost prezentată doamnei directoare Adi-Nicoleta Crăciun. Nu numai că a fost de acord, dar a sprijinit realizarea proiectului implicând o mare parte din personalul școlii în activitate. Au fost recuperate materiale pentru construirea unor bănci, pentru realizarea unui suport pe care să prindem ghivecele cu flori. Au fost construite băncile și suportul, amplasat apoi cu mare grijă, pentru a nu se produce vreun accident în caz de furtună de exemplu… Toate aceste lucruri nu puteau fi făcute de elevi. De aceea, trebuie să arătăm că se poate realiza orice dacă știm să colaborăm, dacă punem fiecare umărul la sprijinirea unor idei, dacă utilizăm ceea ce știm să facem mai bine în folosul întregii școli. Dar… și elevii trebuie să învețe ce înseamnă munca, ce înseamnă respectul pentru cei care muncesc și realizează proiectele care schimbă încet încet imaginea școlii.

La realizarea spațiului numit „Oaza din Cerchez” au lucrat două clase. Practic, a fost o întrecere între clasele a XI-a C și a XI-a D, începută cu un concurs gastronomic și continuată cu această amenajare.

De ce aceste două clase? Pentru că majoritatea sunt membri ai cercului „Valahia”, pentru că se pregătesc să devină tehnician în gastronomie (clasa a XI-a D – care a câștigat etapa „Mărțișoare culinare”) și tehnician în hotelărie (clasa a XI-a C – care a câștigat etapa de amenajare) sau … poate pentru că au diriginți care nu încurajează lenevia, astfel încât le propun elevilor activități diverse… menite să îi pregătească pentru viață?

Oricare ar fi explicația, trebuie să lăudăm perseverența cu care au lucrat elevii. Din fotografiile prezentate vă puteți da seama că nu a fost tocmai ușor să ajungă la rezultatul final.

Am primit și un ajutor important de la Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” al sectorului 5, care ne-a oferit toate plantele sădite în oază. Și nu au fost puține…

3.Concurs de fotografie și expoziție „A doua față a Bucureștiului” (8-12 aprilie)

Am încercat să dezvoltăm creativitatea elevilor, dar și atitudinea responsabilă față de mediul înconjurător nu numai prin confecționarea din materiale reciclabile a ghivecelor și rondurilor pentru flori, a ținutelor pentru ecoparadă, ci și prin organizarea Concursului de fotografie „A doua față a Bucureștiului”.

Au participat elevi din clasele a X-a A, a XI-a B, a XI-a D, a XI-a E, care au realizat 18 fotografii ce surprind aspecte negative din mediul înconjurător bucureștean. Juriul a fost compus din doamna profesoară de biologie, Gabriela Teoderoiu, și elevii Ioana Tudor, Cristi Mata, Florin Cernăuțeanu, Nicole Pîrvulescu, Ștefan Diac, Ion-Silviu Mânzu (clasa a XII-a C).

Au obținut:

PREMIUL I – Liliana Tuli (clasa a XI-a E)

PREMIUL II – Cristian Nicolau (clasa a XI-a E)

PREMIUL III – Ionuț Turcu (clasa a X-a A)

dav

MENȚIUNE – Andreea-Cătălina Iurcu (clasa a XI-a D)

Fotografiile sunt expuse la etajul I.

4.„Eco-parada 2019”, ediția a II-a (15-19 aprilie)

„Eco-parada 2019” a fost mult mai bine organizată decât anul trecut și pentru asta trebuie să le mulțumim doamnei profesoare Roxana Ureche, precum și elevilor clasei a XI-a E. Ediția a II-a a fost prezentată cu mult stil de Diana Stroe și Petrică Ioniță (clasa a XI-a E).

Juriul a fost alcătuit din reprezentantul Primăriei sectorului 5 și reprezentanții școlii noastre, prof. Andora-Evelina Simina în calitate de consilier educativ a reprezentat echipa managerială a colegiului, prof. Eugenia Rădoi a fost reprezentantul cadrelor didactice, iar Amalia Dragomir a reprezentat elevii.

Au participat 11 creații realizate din materiale refolosibile:

1. „O apariție de șah-mat” prezentată de Mihaela-Teodora Ghimiș (clasa a X-a E)

2. „Visul unei nopți de vară” realizată de Anamaria-Mihaela Colța (clasa a X-a A)

3. „Paris mille neuf cent quarante” prezentată de Alina-Georgiana Guță (clasa a XI-a E)

4. „Queen of the night” realizată de Ioana-Andreea Bălăneanu (clasa a XI-a C)

5. „It’s my party” prezentată de Cristina-Georgiana Socol (clasa a XI-a C)

6. „Love is in the air” adusă în prim plan de Claudia-Alexandra Constantinescu (clasa a XI-a C)

7. „I feel blue” prezentată de Andreea-Cătălina Iurcu (clasa a XI-a D)

8. „Culori la puterea a treia” realizată de Georgiana-Nicoleta Vlad (clasa a XI-a D)

9. „Vârtej de culoare” creație prezentată de Georgiana Nicolae (clasa a X-a B)

10. „Season in the sun” prezentată de Adriana Dobre (clasa a XI-a E)

11. „Red Bull” creație prezentată de Cristian Dumitru (clasa a XI-a F)

Premiile acestei ediții:

LOCUL I:  Alina-Georgiana Guță (clasa a XI-a E)

LOCUL II:  Georgiana-Nicoleta Vlad (clasa a XI-a D)

LOCUL III:  Cristian Dumitru (clasa a XI-a F)

MENȚIUNE:  Adriana Dobre (clasa a XI-a E)

Nu putem trece cu vederea ajutorul dat de doamnele profesoare Adriana Vasile, Anca Bratu, Vasilica Stan, Eugenia Rădoi, Andora-Evelina Simina, care fie că au sprijinit realizarea ținutelor, au aranjat sala de prezentare sau au asigurat jurizarea, au contribuit la realizarea cu succes a acestei activități. Mulțumim și domnului inginer de sistem Constantin Muntean pentru asigurarea condițiilor tehnice. Cele mai multe mulțumiri le-au primit probabil reprezentanții Primăriei Sectorului 5 pentru premiile oferite participanților.

Felicitări tuturor!

După cum puteți constata… este nevoie de idei, colaborare și ajutor pentru ca orice proiect să ne facă școala mai frumoasă și elevii mai buni.

„TRADIȚII ȘI OBICEIURI PASCALE ROMÂNEȘTI”

Vineri, 12 aprilie 2019, am avut musafiri… Elevi și profesori ai Liceului Energetic din Câmpina au participat la proiectul „Tradiții și obiceiuri pascale românești”, o frumoasă colaborare între doamnele profesoare Petre Daniela, Rădoi Eugenia, Bobeică Daniela și Nedelea Nicoleta. O contribuție deosebită la desfășurarea acestei activități au avut și doamnele profesoare Stan Vasilica și Radu Roxana, dovedind că în cadrul Colegiului Tehnologic „Grigore Cerchez” București colaborarea cadrelor dicatice este apreciată și valorificată.

În cadrul acestei activități au fost prezentate:

1.activitatea firmelor de exercițiu coordonate de doamna profesoară Petre Daniela:

  • F. E. Cofetăria Kaira SRL, reprezentată de eleva Konyha Roxana din clasa a XI-a C;
  • F. E. Restaurant Cerchez SRL, reprezentată de elevii Popa Ricardo și Apostol Cătălin din clasa a XI-a D;
  • F. E. Cafenea Alis SRL, reprezentată de elevul Coman Bogdan din clasa a XI-a D;
  • F. E. Restaurant Raisse SRL, reprezentată de eleva El Yazami Ștefania din clasa a XI-a D.

2.activitatea cercului de istorie-geografie-turism-gastronomie „Valahia”.

3.expoziția gastronomică cu preparate din patru regiuni ale României: Ardeal, Moldova, Banat, Dobrogea.

a)preparate din Ardeal au prezentat Petcu Gabriel (clasa a XI-a D) și Vlad Daniela (clasa a IX-a D).

b)preparate din Moldova au prezentat Roșu Mirela și Ghimiș Mihaela (clasa a X-a E).

c)preparate din Banat au prezentat Preduș Alexandra (clasa a X-a E), Călin Andreea (clasa a IX-a E), Dinu Valentina și Nicolae Denisa (clasa a IX-a D).

d)preparate din Dobrogea au prezentat Ion Elena (clasa a X-a E), Constantinescu Claudia (clasa a XI-a C), Mircea Radu (clasa a XI-a D).

4.patru zone turistice din România:

a)Ardeal – Vâciu Ionela (clasa a XI-a C);

b)Moldova – Constantinescu Claudia (clasa a XI-a C);

c)Banat – Konyha Roxana (clasa a XI-a C);

d)Dobrogea – Socol Cristina (clasa a XI-a C).

Activitatea s-a încheiat cu prezentarea unor legende din:

a)zona Ardealului – Vasile Eduard (clasa a IX-a A);

b)zona Moldovei – Bulancea Ionuț (clasa a X-a D);

c)zona  Banatului – Dobre Beatrice-Elena (clasa a XI-a D);

d)zona  Dobrogei – Iurcu Andreea (clasa a XI-a D).

Musafirii noștri – prof. Brînzi Andreea, prof. Ionescu Anca și elevii Cîmpeanu Raul, Joița Amalia, Mihai Dana, Buzățoiu Marina, Dumitrescu Iulia, Pleșcău Andra, Radu Andrei Alexandru, Roman George, Văsîi Cătălina, Dorobanțu Andrei, Bucura Roberta – au vizitat laboratoarele unde își desfășoară activitatea firmele de exercițiu, cercul „Valahia” și redacția revistei „Timp și spațiu”.

„YEEI! – ANTREPRENORIAT LA PUTEREA TINERILOR”

Joi, 4 aprilie 2019, a avut loc la Centrul OK premierea proiectelor câștigătoare în proiectul „YEEI! – Antreprenoriat la Puterea Tinerilor”.

YEEI (Youth Entrepreneurship & Employability Initiative) este un program implementat în 2018-2019 de United Way Romania și Asociația ROI, finanțat de United Way Worldwide, prin generozitatea Citi Foundation.

După un an de lucru – training, job shadowing și mentoring – elevii din echipa de publicitate a Cercului „Valahia”, adică cei care gestionează acest site, au reușit să convingă juriul că pot deveni antreprenori, câștigând finanțare pentru continuarea ideii lor de afaceri.

Bamboi Ionuț, Dobre Ștefan, Mătușică Nicolae, Turcu Ionuț, din clasa a X-a A, constituiți în echipa „SUPERNOVA”, și-au propus realizarea unui proiect de îmbunătățirea a site-ului și promovarea lui prin intermediul revistei „Timp și spațiu”, care va fi tipărită și distribuită la Târgul de oferte educaționale, în școlile gimnaziale cu care școala noastră încheie parteneriate de promovare a ofertei școlare și în cadrul proiectului municipal „Valori culturale europene”, organizat de Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez” și inclus în Calendarul Activităților Educative Municipale 2019.

Din juriu au făcut parte persoane cu experiență antreprenorială: domnul Cristian Agalopol, din partea Citi Foundation, doamna Daniela Dochia, de la KRUK Romania, Ania Nedelcu, din partea United Way Romania și Viviana Cornețeanu, tânără antreprenoare.

Ne mândrim cu această reușită a lor. Ne mândrim cu dorința de a face cunoscută școala noastră în comunitate și de a promova activitățile pe care le realizăm în cadrul cercului și colegiului nostru.

Pentru a-și duce la îndeplinire planurile, „SUPERNOVA” are nevoie de ajutorul colegilor din echipa de gastronomie a cercului, de toți elevii și profesorii liceului, de părinți. Toți trebuie să punem umărul la promovarea școlii în comunitate, pentru a schimba modul în care suntem percepuți.

Vă întrebați cum? Păi… gastronomii vor face prăjituri pentru un eveniment de strângere de fonduri, elevii și profesorii din liceu vor face donații pentru realizarea materialelor promoționale, iar Asociația de părinți din Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez” va sponsoriza tipărirea revistei. Finanțarea primită de echipă va avea aceeași direcție. Cu cât vom tipări și distribui mai multe reviste… cu atât vom deveni mai cunoscuți.

Sperăm ca acest lucru să ne ajute în viitor la atragerea de sponsori, încheierea unor parteneriate cu comunitatea locală și realizarea unor proiecte comune cu alte școli bucureștene.

EXPOZIȚIE „PROMOVAREA TURISMULUI ROMÂNESC”

Pe data de 21 martie 2019, mai mulți elevi din clasele a IX-a E, a X-a D, a XI-a B, a XI-a D, a XII-a B, unii dintre ei membri ai cercului „Valahia”, alții nu, și-au unit forțele, îndrumați de coordonatorii cercului, prof. Bobeică Daniela, prof. Ion Carmen, prof. Nedelea Nicoleta, prof. Petre Daniela, prof. Stan Vasilica și de domnul profesor Albu Ovidiu, pentru a realiza o expoziție în care să prezinte obiective turistice deosebite din România.

Expoziția a fost numită „Promovarea turismului românesc” și poate fi vizitată la etajul I.

Elevii implicați în această activitate au fost: Călin Andreea (clasa a IX-a E), Bulancea Ioan (clasa a X-a D), Mirică Steluța, Radu Cristina, Teban Andreea, Mocănașu Ana, Mihalache Ana-Maria, Dragomirescu Mihaela (clasa a XI-a B), Dobre Beatrice, Iurcu Andreea (clasa a XI-a D), Markocsan Alexandra, Andrei Adriana, Stoica Ionela, Rădoi Angela (clasa a XII-a B). Ei vor primi diplome în cadrul festivității dedicate Zilei Pământului.

PROIECT MUNICIPAL „VALORI CULTURALE EUROPENE”

Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez” Bucureşti organizează Proiectul municipal „Valori culturale europene”, ediţia nr. 2, înscris în C.A.E.M. 2019, la domeniul A2, poziția 6.

Acest proiect a pornit de la ideea de a încuraja elevii să utilizeze dobândirea de informaţii teoretice şi practice interdisciplinare din domeniile turism, gastronomie, limba română, limbi străine, geografie şi istorie, pentru dezvoltarea aptitudinilor şi abilităţilor practice de care au nevoie în contextul societăţii contemporane aflate într-o continuă schimbare, ce necesită adaptarea la nou şi înţelegerea unui volum mare de informaţii din domenii variate.

Diversitatea culturală, care include tradiţiile, turismul, obiceiurile, indică identitatea proprie a popoarelor europene. Armonizarea diferitelor culturi implică, în primul rând, cunoaşterea şi respectarea lor, dar şi conştientizarea fenomenului de interdependenţă europeană.

Proiectul „Valori culturale europene” urmăreşte ridicarea nivelului cultural şi intelectual al elevilor, conştientizarea valorilor culturale europene, promovarea conceptului de cetăţenie europeană şi formarea de atitudini sociale în acest scop. Elevii vor dobândi conştiinţa valorilor culturale pe care le deţine comunitatea în care trăiesc şi vor învăţa că aceste valori culturale trebuie incluse în cultura europeană.

Parteneri sunt:

1.INSPECTORATUL ȘCOLAR AL SECTORULUI 5

2.PRIMĂRIA SECTORULUI 5, DIRECȚIA GENERALĂ EDUCAȚIE ȘI CARIERĂ, DIRECȚIA DE ÎNVĂȚĂMÂNT, TINERET ȘI SPORT, SERVICIUL ADMINISTRARE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT

3.S.C. EDITURA EVENIMENTUL ȘI CAPITAL S.R.L.

4.ASOCIAȚIA ROI

5.CENTRUL DE INFORMARE EUROPE DIRECT BUCUREȘTI

6.CONSILIUL REPREZENTATIV AL PĂRINŢILOR DIN COLEGIUL TEHNOLOGIC „GRIGORE CERCHEZ” BUCUREŞTI

7.CITY GRILL GROUP

8.UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN BUCUREŞTI

Sunt înscrise 17 unități școlare:

  1. Colegiul Național „Ion Neculce”

  2. Colegiul Național „Sf. Sava”

  3. Colegiul Național de Muzică „George Enescu”

  4.Colegiul Economic „Costin C. Kirițescu”

  5. Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” 

  6. Colegiul Tehnic „Mihai Bravu”

  7. Colegiul Tehnic Energetic

  8. Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară „Dumitru Moțoc”

  9. Colegiul Tehnic Mecanic „Grivița”

10. Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez”

11. Clubul Copiilor Sector 6

12. Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza”

13. Liceul Teoretic „Nichita Stănescu”

14. Liceul Teoretic „Ștefan Odobleja”

15. Liceul Tehnologic „Dacia”

16. Liceul Tehnologic „Dimitrie Gusti” 

17. Liceul Tehnologic „Sf. Antim Ivireanu”

Activităţile desfășurate sunt:

A.Concurs de creaţie plastică „Împreună în Europa”.

B.Concurs de eseuri „Valsând cu Dunărea prin Europa”.

C.Concurs de fotografie „Magia Europei”.

D.Concurs de colaje, afişe sau postere „Obiceiuri şi tradiţii europene”.

E.Concurs de prezentări PowerPoint „Călători prin Europa”.

F.Prezentare gastronomică „Preparate europene”.

Vă prezentăm expoziția de desene și promitem să vă ținem la curent cu desfășurarea proiectului.